Pappersåtervinning

Av de pappersförpackningar som används i Sverige samlas 81 procent in och återvinns.

Returpapper – viktig råvara i kretsloppssamhället

Sverige ligger högt – även vid internationell jämförelse – när det gäller insamling och återvinning av bland annat papper och kartong. Förpackningar och tidningar ingår i producentansvaret. Det är således producenternas ansvar att samla in och återvinna produkterna. Av de pappersförpackningar som används i Sverige samlas 81 procent in och återvinns. Av konsumerat tidningspapper samlas 91 procent in och återvinns. Kontorspapper ingår inte i producentansvaret. Här är siffran för insamling och återvinning dock 56 procent.

På väg mot det hållbara samhället, och en utvecklad cirkulär ekonomi, är det självklart av största vikt att värna resurserna. När det gäller papper och pappersförpackningar är det skogsfibern som är basen. Denna kan cirkuleras – återanvändas – fem-sju gånger innan den blivit ”trött” och kan energiåtervinnas.

Ett utvecklat returtänkande sparar ytterst sett skogsråvara. Varje ton returpapper anses motsvara 14 träd. Den samlade insamlingen av returpapper i Sverige låg år 2019 på nivån drygt 1,1 miljoner ton. Det sparar många träd i våra skogar.

År 2019 blev insamlingsresultatet räknat som kilo per invånare i Sverige:

  • 14,6 kilo papper.
  • 16,0 kilo tidningar.
  • 22,1 kilo glasförpackningar.
  • 1,7 kilo metallförpackningar.
  • 7,9 kilo plastförpackningar.

Returpapper är ett samlingsbegrepp för all typ av papper som samlas in och återvinns. Det kan handla om tidningar och trycksaker, böcker, kontorspapper, kartong och wellpapp eller spill från tryckerier. För den globala massa- och pappersindustrin är returpapper idag en viktig råvara och en förutsättning för en resurseffektiv produktion. Därför är också marknaden för returpapper av olika kvalitéter global. Returpapperet behandlas i massabruket till returfiber, som i sin tur ingår som råvara i nytt papper och papp. 

Returfiber lämpar sig dock inte för tillverkning av alla typer av pappersprodukter. Även om vedfibern är stark och seg, så försvagas den efter hand och fungerar till exempel inte för produkter där slitstyrka är viktigt. Oftast behöver returfibern också blandas med färsk vedfiber för att uppnå önskad kvalitet. I dag används returpapper främst vid tillverkning av tidningspapper, material för wellpapp, mjukpapper och vissa typer av kartong. Globalt sett utgör returfiberråvara ungefär hälften av den fiberråvara som förbrukas vid papperstillverkning. Resten utgörs då förstås av färsk vedfiber från skogen. 

Returpapper används i hög utsträckning i tillverkningen av tidningspapper och toalett- och hushållspapper. År 2013 lades en stor del av produktionen av tidningspapper ner i Sverige. Det är förklaringen till att förbrukningen av returpapper har minskat i Sverige de senaste åren. Det minskade tidningsläsandet gör även att insamlingen av papper minskar i absoluta tal. Och det är en internationell trend.

Så här ser returpappersutvecklingen i Sverige ut      

Returpappersutveckling                                                   

Pappersproducenter är skyldiga att samla in returpapper
I Sverige har organiserad pappersåtervinning förekommit sedan 1970-talet men sedan år 1994 har vi också en lag om producentansvar. Lagen reglerar den skyldighet som bland annat producenter av papper har att samla in och återvinna papper som levereras ut på den svenska marknaden. Syftet med lagen är att minska mängden avfall och öka graden av återvinning.

För att öka återvinningsgraden och förse industrin med returpapper har ett omfattande nationellt insamlingssystem byggts upp. Sveriges större pappersproducenter har bildat ett gemensamt bolag – Pressretur/Förpacknings och Tidningsinsamlingen – för detta. På marknaden för insamling av returpapper finns också ett antal andra aktörer.

Vad innebär producentansvaret?
Vad innebär producentansvaret? Syftet med producentansvar är att styra producenterna mot att utveckla mer resurssnåla produkter som är lätta att materialåtervinna och som samtidigt, i möjligaste mån, är fria från miljöfarliga ämnen. Det är inte bara förpackningar och tidningar som omfattas av producentansvar utan även däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter, radioaktiva produkter och så kallade herrelösa strålkällor (till exempel rökdetektorer), batterier samt läkemedel.

Kuvert med lim ska inte slängas i pappersinsamlingen!
Kuvert i tidningsinsamlingen orsakar problem på pappersbruken. Limmet från kuverten bildar klumpar, som gör att pappret fastnar och orsakar stopp i maskinerna. Därför bör kuvert slängas i hushållssoporna, så återvinns de till energi i form av el och värme istället. 

Vill du veta mer? På papperskretsen.se finns mer material om pappersåtervinning för skolelever. Här kan du också se en kort animerad film om papper och hur det återvinns.

Se film om papper och pappersåtervinning

Källor:
Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI)
Skogsindustrierna
Naturvårdsverket

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara