Internationellt

Internationellt

Massa- och papperstillverkning – en global industri

Massa- och pappersindustrin är idag global till sin natur. Både när det gäller flöden av färsk fiberråvara (massaved), returpapper och slutprodukter över världen liksom när det gäller själva produktionen.

De största koncernerna i branschen hämtar sin råvara både från södra och norra halvklotet och har produktionsanläggningar och verksamhet på flera kontinenter. Flera skandinaviska skogsbolag har till exempel verksamhet både i Sydamerika, Nordamerika och i Asien.

Branschen domineras av industrier i Nordamerika, Nordeuropa och vissa länder i Ostasien, som Kina och Japan.  Men betydande massa- och pappersindustrier finns också i Australasien och Sydamerika. Världens totala produktion av papper uppgick till 400 miljoner ton år 2012, enligt statistik från branschorganisationen Skogsindustrierna. Av detta stod Asien för 45 %, Europa för 27 % och Nordamerika för 21 %. Den snabba utvecklingen av digitala media har gjort att människor i västvärlden läser färre tryckta tidningar och efterfrågan på tryckpapper, i synnerhet tidningspapper, är därför på nedgång. Däremot ökar efterfrågan på olika typer av funktionspapper som kartong till förpackningar, wellpapp, säckpapper och mjukpapper. 

Här har vi samlat några länkar till sammanslutningar för massa- och pappersproducenter i olika världsdelar där du kan söka mer information samt källor för information om den globala marknaden för massa och papper.

Sammanslutningar för papperstillverkare i olika världsdelar

Confederation of European Paper Industries (CEPI)
American Forest & Paper Association
Pulp and Paper Technical Association of Canada (PAPTAC)
Brazilian Pulp and Paper Association (BRACELPA)

Källor för information om den globala marknaden för massa och papper

UNECE/FAO sammanställer varje år en översikt över den globala marknaden för skogsindustriprodukter, bland annat för massa och papper

Till UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review

Fastmarkets RISI är ledande på information om den globala massa- och pappersindustrin, bland annat priser och marknadsrapporter

Till Fastmarkets RISI

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb