Olika slags bioenergi

All bioenergi kommer ursprungligen från biomassa som producerats av växter. Den kan sedan ha passerat ett djur (till exempel kogödsel eller fiskrens för biogas) eller vara återanvänt material. Men energin är fortfarande den solenergi som omvandlades genom fotosyntesen.

Det finns många sätt att dela in biobränslena, t.ex. i flytande, gasformiga och fasta bränslen. Här är några vanliga biobränslen:

 

Avlutar

Svartlutar och returlutar från massa- och pappersindustrin är den största bioenergikällan. Den står för knappt en tredjedel av den totala svenska bioenergianvändningen. Avlutarna används till stor del internt inom skogsindustrin, men de har också potential att utvecklas till biodrivmedel. De kan jäsas till etanol eller förgasas till syntesgas. Syntesgasen kan sedan konverteras till metanol, DME eller syntetisk diesel.

 

Trädbränslen

Som trädbränsle räknas skogsbränsle, energiskogsbränsle och återvunnet trädbränsle, till exempel rivningsvirke. Trädbränslet kan användas i sin råa form för värmeproduktion. Det kan också förädlas till pellets, briketter eller träpulver för eldning. Trädbränslen kan också användas för att tillverka biodrivmedel via förgasning.

 

Åkerbränslen

Hit räknas halm, spannmål, oljeväxter och restprodukter från jordbruket. Gödsel är ett exempel på åkerbränsle. Energin kan omvandlas till drivmedel (etanol, biodiesel, biogas).

 

Torv

Torv består av mer eller mindre nedbrutet organiskt material och bildas i syrefattig miljö. I Sverige anses torv vara ett mellanting mellan förnybart och fossilt bränsle. Torv förnyas visserligen, men det tar ett par tusen år. Torvbranschen anser att torv ska räknas som biobränsle så länge uttaget inte är större än återväxten. Enligt EU är torv ett fossilt bränsle, medan Finland klassar det som långsamt förnybart.

 

Avfall

Organiska restprodukter som sorterat hushållsavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin räknas ofta som biobränsle. Mer än hälften av avfallet bränns i fjärr- eller kraftvärmeverk. En del rötas för produktion av biogas.

Läs mer: 

På svebio.se (Svenska Bioenergiföreningen) kan du läsa  mer om olika slags biobränslen.

Till Svebio ”Om bioenergi”

På webbtjänsten Skogskunskap kan du läsa mer och se filmer om skogsbränsle. 

Till Skogskunskap om ”Skörda skogsbränsle”

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Erik Uddas är ny skogsrådgivare på Meraskog
SkogenJobb