Olika kubikmetrar inom skogsbruk

Skogsbruket innehåller en mängd mått som kan vara lite förvirrande för den ovane.

Nedan finner du en förklaringar till de vanligaste begreppen. De grundar sig på den populära Praktisk Skogshandbok som utgetts av Sveriges Skogsvårdsförbund, nuvarande Föreningen Skogen.

Se även omföringstabell, samt uppgifter om vad virke väger.

Skogskubikmeter (m3sk)
Är ett mått på stående skog med vilket avses all stamved ovanför stubben (ovanför fällskäret). 1 % av trädets längd beräknas ligga under fällskäret. Måttet används vid inventering och taxering av skog t.ex när man vill få ett grepp om hur mycket skog som står på en given areal. Volymen beräknas inklusive bark.

Kubikmeter fast mått på bark (m3f pb)
Är ett mått som anger vedvolym plus bark på kvistade och kapade stockar.

Kubikmeter fast mått under bark (m3f ub)
Massaved säljs i måttet (m3f ub), Med fasta mått menas massiv vedvolym, luften mellan stockarna borträknad. 

Massaved säljs antingen i standardlängden 3 meter (södra Sverige) eller fallande längd, 3 – 5,5 meter (norra Sverige).
 

Vedtrave

Kubikmeter travat (m3t)

Är ved i 3-meterslängd eller fallande längd (”långved”). Säljs ofta i travat mått (m3t – ”löst mått”). När man talar om travat mått avses, som regel, på bark. Frakt av timmer och massaved bedöms i travat mått. Man räknar då med en vedvolym % (fast volym) som beror på det travade virkets grovlek och trädslag. Lövträ har lägre fastvolym än barrträ. Klen diameter, krokig ved, slarvig travning, avverkningsrester och snö eller rotben i traven medför lägre fastvolym i traven.

En timmerbil med tre travar (paket) har med sig 55-60 m3t. Volymen varierar efter ovan nämnda faktorer. Man får framföra 64 ton på våra större vägar. Eftersom bilen med utrustning väger 18-19 ton innebär det att man kan lasta c.a 45 ton virke för att inte överstiga totalvikten 60 ton. På vissa vägar tillåts totalvikten 74 ton.

virkesmätning

Kubikmeter toppmätt under bark (m3 to)

Sågtimmer mäts in toppmätt. Med det menas att man mäter toppändans diameter under bark som bildar en cylinder genom hela stocken. Mätningen görs 10 cm innanför toppen. Anledningen är att sågverket ska kunna få ut två plankor ur den runda stocken (centrumutbytet) utifrån det måttet. (Dessutom eventuellt en till två sidobrädor.) I timmerprislistorna anges priset just per m3 to.

Resten av veden, det vill säga det som ligger utanför toppcylindern blir flis som säljs till massaindustrin eller eldas upp.

Kubikmeter stjälpt mått (m3s)
Flis mäts in som m3s, stjälpt – eller ”löst” – mått. Nuförtiden väger man ofta flisen och beräknar torrsubstanshalten genom provtagning i lasset. Flistransportörer räknar med stjälpt mått när de lastar sina fordon.

Ett fullstort flisekipage lastar ca 120-130 kubikmeter stjälpt mått.

Några frågeställningar om vedtravar
Definition eller praxis avseende kubikmeter ved?
Stapla ved

Fakta om virkesmätning
I stort sett allt leveransvirke vid sågverk och skogsindustrier mäts av det medlemsägda företaget Biometria som ansvarar för att mätningen utförs på ett likformigt sätt. Virkesmätarna ägs och styrs av virkessäljare och virkesköpare tillsammans. 

Se länk om virkesmätning

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb