Nya processer ger lägre utsläpp

Svensk forskning ledde under 1980-talet fram till nya sätt att koka till mycket låga kappatal med bibehållen styrka och massautbyte. Metoderna kallas modifierad kokning eller förlängd delignifiering. Dessa metoder tillämpas i dag vid de flesta svenska sulfatmassabruk.

Processerna minskar behovet av blekningskemikalier och har därmed i hög grad bidragit till att massaindustrins utsläpp av klorerade organiska ämnen reducerats. Även andra utsläpp minskar.

Modifierad kokningModifierad kokning

Figur 7 visar schematiskt tillämpningen av modifierad kokning i en kontinuerlig kokare (till vänster konventinell och till höger modifierad).
Förfarandet, som kallas MCC (Modified Continuous Cooking), innebär att vitlutsatsningen delas upp så att alkalihalten jämnas ut och tiden för delignifieringen blir längre.

Den första satsningen görs som vanligt i impregneringskärlet. Den andra sker då flisen leds från impregneringskärlet till kokartoppen. En tredje satsning, slutligen, görs ett stycke nedanför lutavdraget till cyklonen. Härigenom erhålls en andra lägre kokzon. Med detta kokningssätt sänks kappatalet till 22-24 för barrved och 14-16 för björkved.

En senare utveckling av MCC är att man tillsätter en del av vitluten i tvättzonen och höjer temperaturen där så att man får samma temperatur genom hela kokaren. Man får då ytterligare en förlängning av delignifieringen, vilket gör att temperaturen kan sänkas i de egentliga kokzonerna med cirka 10°C. Förfarandet kallas isotermisk kokning eller ITC och ger möjlighet att sänka kappatalet ytterligare.

Super Batch-kokning är en modifierad process för satsvis kokning. De olika momenten i processen är:

  • Flisen fylls på på vanligt sätt. Därefter fylls kokaren med varm (90°C) svartlut och sätts under tryck.
  • Het svartlut (170°C) från ett tidigare kok pumpas in i botten av kokaren och förtränger den varma svartluten. När en viss mängd lut pumpats in fortsätter man att pumpa in uppvärmd vitlut. Temperaturen i kokaren höjs med hjälp av ånga till full koktemperatur.
  • Koket avbryts genom att filtrat från tvätten. pumpas in och förtränger den heta returluten. När all hetlut är förträngd är temperaturen i kokaren under 100°C.

Förimpregnering med svartlut under tryck, behandling med het svartlut före vitluttillförseln och låg temperatur vid tömningen av kokaren förbättrar massans styrka och utbyte. Därför kan massan kokas till så låga kappatal som 18-20 för barrved och 13-16 för björkved. I de fall blekningen sker helt utan klorkemikalier vill man ha lägsta möjliga kappatal och då kan delignifieringen förlängas ända ned mot kappatal 8-10.

Källa: Jirvall, Nils (red.) (1995). Miljöinfo från Skogsindustrierna. Stockholm, Media express.

Veden och fibern
Mekanisk massa
Kemisk massa
Sulfitmassaprocessen
Sulfatmassaprocessen
Sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning
Nya processer ger lägre utsläpp
Returpappersmassa
Papperstillverkning

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb