Massa- och papperstillverkning

 Årtionden av framgångsrikt miljöarbetehar eliminerat utsläpp både till luft och vatten.

Sedan slutet av 1800-talet har problemen med utsläpp från skogsindustrin – både till vatten och luft – varit uppenbara. Även problem med dålig lukt. Den riktiga ”grovstädningen” och de stora insatserna har dock skett sedan mitten av 1900-talet. Svensk massa- och pappersindustri har genom bred samverkan och massiva miljardinvesteringar löst de stora problemen.

Massa- och pappersindustrin i Sverige har gjort en enorm miljöresa. Men den har ingalunda varit spikrak. Genom framgångarna hittills har den svenska industrin skaffat sig en stark marknadsposition inför framtiden. Här är några exempel som summerar utvecklingen:

  • Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror.
  • Sedan 1970-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90 procent, samtidigt som produktionen har ökat med 50 procent. Klorgasblekningen upphörde i början av 1990-talet tack vare stora förändringar av processtekniken. Idag renas allt vatten som släpps ut i två eller tre reningssteg vid fabrikerna.
  • Sedan mitten av 1970-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90 procent.

Utsläpp till vatten

  • Utsläppen till luft av svavelföreningar har minskat med mer än 95 procent sedan början på 1970-talet, bland annat tack vare övergången från fossila till biobaserade bränslen. Utsläppen till luft av kväveoxider har också minskat, men inte i lika hög grad eftersom det idag inte finns utvecklad teknik för att minska utsläppen från återvinningspannorna.

Utsläpp till luft

Pappersprodukter används för en mängd olika ändamål. Produktkraven varierar med produkternas egenskaper. Därför används olika typer av pappersmassa för olika produkter. Pappersmassa kan grovt delas in i mekaniska och kemiska massor.

Den mekaniska pappersmassan tillverkas genom att vedens fibrer separeras från varandra på mekanisk väg medan kemisk pappersmassa tillverkas genom att man vid hög temperatur och med tillsats av kemikalier bryter ner och löser ut vissa komponenter ur veden, speciellt lignin. På så sätt frigörs fibrerna från varandra med minimal mekanisk insats. Båda typer av massor tillverkas av nyfiber, alltså färsk vedfiber från skogen, samt returfiber (återvunnet pappersmaterial).

Läs om hur vedfibern produceras i skogen under ”Hållbart skogsbruk” här på SkogsSverige

Läs också om nya produkter från skogsråvara här på SkogsSverige

Mekaniska massor ger ett relativt svagt papper, som gulnar och avtar i styrka när det påverkas av ljus. Mekanisk massa används till tidningspapper, journalpapper, vissa typer av kartong samt mjukpapper. Exempel på mekaniska massor är termomekanisk massa (TMP), kemitermomekanisk massa (CTMP), slipmassa och halvkemisk massa. 

Kemiska massor ger ett starkt papper, som används till emballage, skriv- och tryckpapper samt mjukpapper. Massan kan blekas med bibehållen styrka och får då goda egenskaper för tryck. Exempel på kemiska massor är sulfatmassa och sulfitmassa. 

Returfiber består av insamlat papper av olika kvaliteter, som först sorteras och befrias från oönskade material. Returfiber används för tillverkning av tidningspapper, mjukpapper och vissa typer av kartong.

Läs mer om återvinning av papper här på SkogsSverige

Här nedanför kan du läsa mer om veden och fibern och de olika tillverkningsprocesserna för pappersmassa och hur återvinningen av kemikalier i massabruket fungerar.

Veden och fibern
Mekanisk massa
Kemisk massa
Sulfitmassaprocessen
Sulfatmassaprocessen
Sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning
Nya processer ger lägre utsläpp
Returpappersmassa
Papperstillverkning

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb