Biobränsleproducenter och organisationer

Skogsbränsle

Här har vi samlat länkar till några av de branschföreningar som arbetar för biobränsle samt större producenter av skogsbränsle.

 

Branschföreningar

Svenska trädbränsleföreningen – samlar svenska producenter av brännved, flis, skogsindustriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter och träpulver.

Svebio – samlar medlemsföretag och enskilda medlemmar i hela produktionskedjan från skörd och insamling av biobränslen via förädlingsföretag som pelletsfabriker och biodrivmedelsfabriker, till slutanvändare i värmeverk och industrier.

Skogsindustrierna – är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna är en stor leverantör och dessutom användare av bioenergi.

Pelletsförbundet – samlar medlemsföretag som arbetar med träpellets och förbränningsutrustning.

Energiföretagen Sverige – är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. 

Svensk Torv – är branschföreningen för torvproducenter.

Energigas Sverige – arbetar för en ökad användning av energigas. Energigas Sverige ansvarar för Biogasportalen.

 

Större producenter och leverantörer av skogsbränsle

SCA 

Södra Energi

Stora Enso Bioenergi 

Derome bioenergi

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Erik Uddas är ny skogsrådgivare på Meraskog
SkogenJobb