Skogspolitiska beslut under tre sekel

I tabellen rekapituleras ett antal statliga beslut och edikt som påverkat skogens användning och ägoförhållanden under närmare tre sekel.

TidsperiodFörordningÅtgärdSyfte
1630-17301647 & 1664 års skogordningSkogsproduktion för bergsbruket prioriteras före livsmedelsproduktion. 1647 års skogsordning efterlevdes knappast.Statsmakten tar ett hårdare grepp om skogen på utmarken
 1683 års avvittringsförordningAvvittring, Värmland, Gästrikland, Medelpad, delar av JämtlandBestämma gräns mellan enskild mark och kronomark samt få fram rekognitionsskog för järnhanteringen
1731-17801734 års skogsförordningAvvittring Ångermanland Jämtland (delvis)Som tidigare men även att skapa nya skatteobjekt och nyodlingar. Dock förbud mot kolonisation på allmänningar samt krångliga regler för svedjande.
 1743, 1757Förordning om skattefrihet för torpUppodling under ordnade former gynnas statlig kontroll
 1751Lappmarksgränsen dras uppSkydd för samernas rennäring. Väster om gränsen skulle bönderna från kusten inte längre få fiska eller jaga
 1770Upphävande av vetorätt mot torpetablering på oskiftad byamarkSe förordningar 1743 & 1757
1780-18201780 års avvittringsstadga
för Västerbotten + Jämtland
Avvittring Västerbotten o Jämtland Arealbegränsningar (som ej följdes)Bestämma gräns mellan enskild mark och kronomark, skapa hemman &, skatteobjekt samt nykolonisation på avvittrad kronomark
 1793 & 1805 års skogsordningarEn växande befolkning tvingar statsmakten att släppa greppet över skogsutmarkenLivsmedelsproduktion på utmarken gynnas. Nyodlingar tillåts
 1820 års av-
vittringsstadga för Jämtland
Avvittring Västerbotten o Jämtland, Härjedalen. Begränsning av fastigheternas storlekar (som ej följdes)Som tidigare
1821-18641823 års riksdagsbeslut
om allmänningar och kronoparker
Gamla regleringar
om utmarkens användning upphävs
Kolonisation prioriteras
 1824 års avvittringsstadgaVästernorrland, Kustlandet Västerbotten & Norrbotten Lule lappmark (avbröts 1854)Bestämma gräns mellan enskild mark, renbetesmark och kronomark, skapa hemman &, skatteobjekt samt nykolonisation
 1830Ekarna frisläpps och var ej längre
kronans egendom
Den sista resten av den restriktiva skogspolitiken faller
 1841 års stadgaLappmarkenSkydda samernas intressen
 1851 års stadgaför Lule lappmark (försöksområde)Bestämma gräns mellan enskild mark, renbetesmark och kronomark.
1865-19251865 års förordningStaten börjar bygga upp ett nytt statsskogsbrukDe avvittrade markerna skulle avsättas som kronoparker för kronan och användas för skogsbruk
 1866 års förordningOdlingsgränsen in-
förs
Bestämma gräns mellan enskild mark, renbetesmark och kronomark. Färdigt i början av 1890-talet. Kronoparker nybildas i Norrland.
 1873 års avvittringsstadga Bestämma gräns mellan områden som gick att uppodla respektive ej
 1874 års beslut om inköp av mark för skogsodlingSödra SverigeStaten avser att säkra tillgång på skog
 1903Den första skogsvårdslagenHärmed stadgas återväxtskyldighet på enskild skog
 1906BolagsförbudslagenFörhindra att sågverken lade under sig allt större skogsarealer i sin hunger på råvara. 1906 stiftades den s.k. bolagsförbudslagen som kraftigt inskränkte företagens möjligheter att förvärva mark från enskilda. (lagen förbjöd bolag och ekonomisk förening att förvärva odlad jord och odlingsbar mark samt stödskog i norrland och Dalarna)
 1925Avvittringen i lappmarken är genomförd 

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb