Skogen i Skolan

Skogen i Skolan

 

Skogen i Skolan vill öka barnens förståelse för skogen

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Verksamhetens pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.

Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen och öka förståelsen för skogen och skogsnäringens betydelse i Sverige. 

Till Skogen i Skolan

Skogen i Skolan erbjuder olika läromedel

Skogen i Skolan har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Läromedlen handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Läromedlen sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10. Till dessa finns flera hundra övningar baserade på utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan också hjälpa skolor med att starta en skolskog och ordna studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Till Skogen i Skolans läromedel

Välkommen till Skogslektioner - ditt digitala läromedel i skogen!

Skogslektioner – Skogen i Skolans digitala läromedel

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runtom i hela Sverige med pedagogiskt material för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har inneburit att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med läromedlet Skogslektioner tar vi digitala verktyg till hjälp för att locka dem som har svårare att ta sig ut i skogen. Vi tar skogen till skolan!

Läromedlet Skogslektioner riktar sig till åk 4-6 och omfattar 24 lektioner med spännande kunskap, filmer och interaktiva övningar. Till varje lektion finns lärarhandledning med redovisad koppling till LRG11 och förslag på variation och fördjupningsuppgifter. Lärande för hållbar utveckling ska idag genomsyra all undervisning i skolan. Skogslektioner ger bra förutsättningar att lyckas med det, då lektionerna är kopplade till de globala målen. 

Skogslektioner är gratis att använda och du hittar läromedlet på www.skogslektioner.se från och med den 10 aug 2020.

Läs mer i broschyren om Skogslektioner!

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Erik Uddas är ny skogsrådgivare på Meraskog
SkogenJobb