Fakta om klimat & miljö

Här har vi samlat några länkar där du kan hitta aktuella fakta och statistik om hur det går med arbetet att uppfylla Sveriges miljömål när det gäller skogen och hur det ser ut i landet när det gäller skyddad skog och certifiering av hållbart skogsbruk. 

Miljötillståndet i skogen

Sverigesmiljömål – rapporterar om uppföljning av miljömålet ”Levande skogar” och andra miljömål som berör skogen

Program Skog  – är ett av programmen inom Sveriges Lantbruksuniversitets fortlöpande miljöanalys – här hittar du fakta och statistik om tillståndet i skogen från Riksskogstaxeringen och Markinventeringen

Skydd av skogsmark

SCB tillhandahåller statistik om alla typer av skyddad natur

Till SCB:s statistik om skyddad natur

Riksskogstaxeringen vid SLU samlar data om landareal inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden fördelad på ägoslag. Redovisas bl.a. i den årliga publikationen Skogsdata:

Till Riksskogstaxeringens Skogsdata

Skogsstyrelsen beslutar om biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark och redovisar statistik om det.

Till Skogsstyrelsens statistik om biotopskydd och naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen gör också uppföljningar av skogsbrukets frivilliga avsättningar av skogsmark. Se t.ex.:

”Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar” (Meddelande 4, 2017, Skogsstyrelsen)

Skogsstyrelsens karttjänst Skogens Pärlor – redovisar värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar

Skogsindustriernas karta över frivilla avsättningar – ger en samlad bild av frivilliga avsättningar av skogsmark hos Sveriges största skogsägare

Certifiering av hållbart skogsbruk

FSC Sverige – här hittar du fakta och statistik om svensk skogsmark som är certifierad enligt FSC

Svenska PEFC – här hittar du fakta och statistik om svensk skogsmark som är certifierad enligt PEFC

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb