Fakta om friluftsliv & jakt

Friluftsliv i skogen

Friluftsliv i skogen

Friluftsliv i olika former är en populär fritidssysselsättning bland svenskarna. I stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form. Dagens friluftsliv har dessutom nära kopplingar till en växande naturturism.

Mittuniversitetet har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt svenskarnas friluftsvanor år 2018. Syftet med undersökningen är att ge underlag för uppföljningar av riksdagens mål för friluftslivet i Sverige. Resultaten av undersökningen visar bland annat att:

 • Hela 80 procent av svenskarna säger sig vara ute i naturen ganska eller mycket ofta på längre ledigheter, medan motsvarande siffra för vardagar ligger på cirka 50 procent.
 • Kvinnor är ute oftare i naturen än män. Svenskar som har vuxit upp i Europa (inklusive Sverige) är oftare ute i naturen än de som själva (eller vars föräldrar) växt upp utanför Europa. 
 • De vanligaste friluftsaktiviteterna, sett till andelen utövare bland befolkningen, återfinns i det relativt enkla friluftslivet i form av promenader, vistelser ute i skog och mark, utomhusbad, trädgårdsarbete och cykling.
 • Det mesta friluftslivet utövas i bebyggda områden, i skogar, på sjöar, vattendrag och i parker.
 • På frågan om allemansrätten är viktig för utomhusaktiviteterna svarar drygt två tredjedelar att så är fallet (helt eller delvis).

Se rapporten ”Friluftsliv 2018 – Nationell underöskning av svenska folkets friluftsvanor”
 

  Jakt

  Mattson m.fl. (2008) har beskrivit jaktens värden för oss.

  • Det finns cirka 280 000 jägare i Sverige (mätt som jaktkortsinnehavare)
  • Upplevelsevärdet är större än köttvärdet för jägarna.
  • Varje jägare hade i genomsnitt 26 jaktdagar under jaktåret 2005/2006. Mest tid vigs åt älgjakt, därefter rådjursjakt.
  • Jakten är viktig för markägarna för att kunna reglera viltstammarna och minska skadorna på skog och mark. Viltstammarna är idag större än någonsin tidigare.
  • I Sverige konsumeras 20 000 ton viltkött per år (Jägarnas Riksförbund, 2013)
  • Jaktåret 2012/13 sköts 95 937 älgar i Sverige (Svenska Jägarförbundet, 2013)

   

  Sport- och fritidsfiske i Sverige

  Fritidsfiske är en mycket populär form av friluftsliv i Sverige. Långt fler än en miljon svenskar ägnar sig åt fritidsfiske varje år. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för miljön i hav, sjöar och vattendrag, fiskbestånden och fiskelagstiftningen.

  Läs mer om sport- och fritidsfiske (Havs- och vattenmyndigheten)

  Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

  Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
  Skickar begäran
  På väg
  Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
  SkogsJobb