Energimått och omräkningstal

Från biobränsle till mängd energi

HedensbynFör att få en inblick i sifferexcercisen kan det vara bra att ha några utgångspunkter för att hänga med när man jämför bränslevolymer med den energi man kan få ut i slutändan. Se även:

Olika kubikmetrar inom skogsbruket

Vad väger virke?

Biobränslen är svårare att räkna på än eldningsolja som är relativt stabilt och, till skillnad från biobränslen, inte varierar särskilt mycket vad gäller exempelvis vatteninnehåll, konsistens, m.m.Ett bra hjälpmedel för att beräkna energiinnehåll och omräkningstal för skogsbränslesortiment är framtaget av forskare på SLU. Öppna verktyget WECalc (Wood Energy Calculations).

Grundenheten för energi är Joule. Fortfarande stöter man dock ofta på enheterna kalorier och wattimmar (Wh).

 

 

Effekt

Effekt är energi per tidsenhet, dvs energi är effekt gånger tid. En panna eller ett värmeverks effekt mäts i Watt (oftast Kilowatt, kW eller Megawatt, MW).
Nedan finner du några tabeller som kan vara till hjälp om du vill få en grov uppfattning om omföring av biomassa till energi. De kan vara till hjälp vid överslagsberäkningar, utfallet kan behöva tas med en nypa salt, men ger ändå en vägledning.

(Källa för tabellerna är: Skogsbränsle – Energi från skog till värme, Domänverket & Sveriges Skogsägarföreningars Riksförbund,1982,ISBN 91-7446-016-1)

Trä är livskraft

 

Talfaktorer (multipel) och prefix

I energi sammanhang används stora och små tal. För att minska antalet nollor används symboler . Istället för att skriva t.ex en miljard, används prefixet (G) Giga. En GWh är 1 000 000 000 Wh.

   Prefix 
Talfaktor

 

1015
1012
109
106
103
10-3
10-6

 

P (Peta)
T (Tera)
G (Giga)
M (Mega)
k (Kilo)
m (milli)
µ (mikro)

Energienheter, sortomvandling

Denna tabell är endast avsedd för överslagsberäkningar

 SortomvandlingGWhTJtoeGcal
Gigawattimme
TeraJoule
Ton-olje-ekvivalent
Gigakalori
1 GWh
1 TJ
1 Toe
1 Gcal
1
0,28
0,0116
0,0012
3,60
1
0,0419
0,0042
85,98
23,88
1
0,10
860
239
10
1

Energiinnehåll hos olika bränslen

Denna tabell är endast avsedd för överslagsberäkningar

BränsleslagHandelsmått, enhetGWhTJtoeGcal
Olja Eo1, diesel
Olja Eo2-5 
Kol
1000 m3
1000 m3
1000 ton
9,89
10,82
7,56
35,59
38,93
27,21
850
930
650
8500
9300
6500
Bränsleslagm3fm3sKgMWhGJtoeMcal 
Pilar,viden,sälg
Björk 
Gran
Tall
Torv
Hushållsavfall
1
1
1
1

2,8
2,8
2,8
2,8

330
500
400
400
1000
1000
1,4-2,0
2,4-2,7
2,0-2,1
2,1-2,2
2,4-2,9
2,7
5,1-7,1
8,7-9,6
7,2-7,6
7,5-7,7
8,5-10,5
9,7
0,12-0,17
0,21-0,23
0,17-0,18
0,18-0,19
0,25
1207-1724
2069-2327
1724-1810
1810-1896
2069-2500

Vanliga verkningsgrader vid förbränning

 %   
Olja i villapannor
Olja icentralanläggningar
Kol i centralanläggningar
Skogsråvara och torv
Hushållsavfall
65-75
90
87
80
65

Jämförelse olika energislag i villaskala – erhållen värme

Denna tabell är endast avsedd för överslagsberäkningar

 KWh    
1 ton pellets (8 % fukthalt
1 ton ved (30% fukthalt)

1 m3 eldningsolja 1
2,1 ton pellets
3,2 ton (c.a 5,5 m3 ved

Källa:

4 800
3 530

10 000
10 000
10 000

Pelletsbranschen

Omräkningstal biobränsle – energi

Denna tabell är endast avsedd för överslagsberäkningar

FrånTill
 MWhGcaltoem3fm3sTon torvTon pellets 
MWh
Gcal
toe
m3f
m3s
Ton torv

Ton pellets

1
1,66
11,63
2,1
0,94
2,46

5,15

0,86
1
10
1,8
0,8
2,1

4,3

0,086
0,1
1
0,18
0,08
0,21

0,43

0,47
0,55
0,5,5
1
0,4
1,05

2,15

1,19
1,38
13,75
2,5
1
2,63

5,39

0,47
0,52
5,23
0,95
0,38
1

2,05

0,22
0,26
2,59
0,47
0,19
0,49

1

Exempel: 1 MWH= 1,19 m3s

Klippskördare

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb