Certifiering av skogsbruk

PEFC och FSC märkning

 

Märkning för hållbart skogsbruk

Allt fler konsumenter vill veta att de produkter de köper är tillverkade på ett miljövänligt sätt och under bra sociala förhållanden. Därför ser vi också allt fler varor med olika typer av märkningar, eller certifieringar, i butikerna.

Certifiering innebär att en oberoende part intygar att en verksamhet eller produkt bedrivs eller tillverkas enligt en viss standard. Certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är skogs- och träbranschens sätt att visa konsumenter att de producerar och säljer produkter från hållbart brukade skogar.

 

Två system i Sverige för skogscertifiering

I Sverige används två olika system för certifiering av skogsbruk:

Forest Stewardship Council (FSC) 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)

Systemen har lite olika historik – FSC växte fram på initiativ av den internationella miljörörelsen medan PEFC utvecklades utifrån det europeiska familjeskogsbrukets förutsättningar – men till sin utformning är de likartade. Både FSC och PEFC syftar till att främja ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk och certifierar skogsbruk mot standarder som definierar krav på skogsskötsel, miljöhänsyn och sociala hänsyn. Båda systemen bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje part av att den som är certifierad följer kraven. I Sverige liksom i övriga Norden är det vanligt att skogsföretag är certifierade enligt både FSC och PEFC. Svenska PEFC certifierar också skogsentreprenörer.

Här nedanför kan du klicka dig direkt till allmänt informationsmaterial om FSC- och PEFC-certifiering:

FSC-certifiering – informationsmaterial

PEFC-certifiering – informationsmaterial

Certifiering av skogsbruk

Att certifiera sitt skogsbruk är ett sätt för skogsägare att på frivillig väg visa marknad och allmänhet att den egna skogen brukas på ett hållbart sätt, enligt en standard som beskriver vilka krav som ska uppfyllas i brukandet av skogen. Certifieringen är ett extra åtagande från skogsägarens sida då certifieringsstandardena i vissa avseenden kräver mer hänsyn till skogens olika värden än vad lagstiftningen kräver. Här kan du klicka dig direkt till FSC:s och PEFC:s skogsbruksstandarder:

Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer

Svenska PEFC:s Skogsstandard

Både FSC- och PEFC-skogscertifiering kan antingen ske som direktcertifiering eller som gruppcertifiering. För mindre skogsägare är gruppcertifiering det absolut vanligaste och innebär att skogsägaren ansluter sig till någon av de organisationer som har bildat paraplyer för skogsbrukscertifiering i grupp.

PEFC-certifiering av skogsentreprenörer

Svenska PEFC erbjuder också certifiering av skogsentreprenörer enligt PEFC:s Entreprenörsstandard. Certifieringen av entreprenörer är en hjälp för PEFC-certifierade skogsägare att uppfylla PEFC:s certifieringskrav.

På en PEFC-certifierad entreprenör ställs ett antal baskrav kring bland annat kompetensnivå, avfallshantering och nödlägesrutiner. Certifierade entreprenörer ska tex:

  • Följa PEFC:s Skogsstandard
  • Uppfylla EU:s krav gällande utsläpp från skogsmaskiner
  • Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor
  • Lämna avfall till godkänd miljöstation
  • Se till att eventuella underentreprenörer också uppfyller PEFC:s krav

Entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en paraplyorganisation.

På Svenska PEFC:s hemsida kan du läsa mer om entreprenörscertifiering, hur det går till, vilka organisationer som direktcertifierar entreprenörer och vilka paraplyorganisationer som erbjuder gruppcertifiering av entreprenörer:

Entreprenörscertifiering (Svenska PEFC)

Certifiering och märkning av skogsprodukter

FSC och PEFC ger också möjlighet för företag att certifiera skogsprodukter genom så kallad spårbarhetscertifiering (på engelska Chain of Custody). FSC- eller PEFC-märkningen på en träbaserad produkt som papper eller möbler innebär att träråvaran i produkten går att spåra tillbaka till sitt ursprung i en hållbart brukad och certifierad skog. För att en produkt ska få märkas måste därför alla leverantörer och tillverkare från skogen till den färdiga produkten vara certifierade enligt FSC:s eller PEFC:s spårbarhetsstandarder.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Erik Uddas är ny skogsrådgivare på Meraskog
SkogenJobb