Bioenergiforskning

Forskning om biobränslen och bioenergi bedrivs på flera håll i landet. Här har vi samlat några länkar där du kan läsa mer om vad som händer inom det forskningsområdet.

 

Forskningsinformation om bioenergi

Bioenergiportalen

Energiportalen (Lunds tekniska högskola)

Forskning.se

 

Forskning om bioenergi på universitet, högskolor och institut

Forskning om bioenergi vid Lantbruksuniversitetet (SLU)

Forskning om bioresursteknik vid Linnéuniversitetet (LNU)

Skogforsks forskning om virke och skogsbränsle

Forskning om förnybar energi vid Luleå tekniska universitet (LTU)

Energiforsk

Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC)

Enheten för Energi- och klimatstudier vid KTH

Forskning vid Chalmers inom området Energi

Biofuel Region – ett regionalt nätverk med uppdrag att samla och sprida  kompetens, att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att starta, koordinera och samverka i projekt.

Forskningsfinansiärer

Några forskningsfinansiärer på bioenergiområdet:

Energimyndigheten

Kungl. Skogs & Lantbruksakademien (KSLA)

Stiftelsen Lantbruksforskning

NRA Sweden – En strategisk forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige

Forskningsrådet Formas

 

 

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb