Allemansrätten

Affisch för Allemansrätten

I Sverige är det tillåtet för alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. De flesta av oss använder allemansrätten näst intill dagligen utan att reflektera över det. Vi tar en promenad i skogen, plockar bär och svamp eller övernattar i ett tält på någon vacker plats.

Till och med i grundlagen
Allemansrätten har gamla anor och uppstod i en tid då vi färdades mycket genom landskapet också utanför vägarna. Allemansrätten är en del av vår kultur. Det står till och med i grundlagen att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.

Idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem.

Inte störa – inte förstöra!
Var därför noga med hur du uppträder i naturen, och vägled gärna andra som är mindre vana att vistas i naturen än vad du är. Naturvårdsverket har tagit fram en broschyr som beskriver vad du får och inte får göra i naturen. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Det innebär att vi tillåts röra oss fritt i naturen så länge vi inte stör andra människor eller djur. Vi får heller inte skada eller förstöra något som någon annan äger.

Naturvårdsverkets guldstjärna, Dalby söderskogs nationalpark

I skyddade naturområden, som t.ex. nationalparker och naturreservat gäller andra regler. Skyltar informerar dig om vad som gäller i det enskilda området.

Testa dina kunskaper om allemansrätten
Prova SkogsSveriges quiz om allemansrätten!

Här får du veta mer om allemansrätten:

Allemansrätten – testa dina kunskaper i SkogsSverige quiz

Allemansrätten – en unik möjlighet (folder från Naturvårdsverket)

Allemansrätten – på lätt svenska (folder från Naturvårdsverket)

Läromedel om Allemansrätten från Skogen i Skolan

+ Det här får du göra:

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (tomtmark intill småhus). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Tälta en natt. Vill du tälta längre tid ska du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland, men inte på tomtmark intill småhus.
 • Plocka blommor, bär och svamp.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda. Kolla vad som gäller i kommunen.

– Det här får du inte göra

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, känsliga skogsplanteringar eller odlad mark, till exempel åkrar med gröda.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för att fiska med metspö eller kastspö vid kusten och i fem stora sjöar.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.
   

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb