Äldre mått för lantmätare

Mellan 1665-1855 fanns måttet en gammal svensk mil som var 10.688,5 meter. Tunnland delades in i kappland och kannland vilket var det vanligaste måttet i historiska kartor. År 1881 infördes metersystemet inom lantmäteriet.

Äldre mått för lantmätare
1665 infördes en standard vad gäller mått. Före dess var enheterna på kartor väldigt skiftande, både vad gäller namn och längd. Samma enhet kunde ha olika storlek regionalt.

Perioden 1665-1855 gällde följande måttenheter:

Längd:

Ursprungligen ett mått på hur stor yta en tunna utsäde räckte till, vilket naturligtvis berodde på den som sådde. Fastställdes så småningom till ett fast mått. Ett tunnland = 0,4936 hektar; en hektar = 2 tunnland 0,8 kappland. Tunnlandet delades in i 32 kappland och i 56 kannland. Fanns från (minst) medeltiden till 1855. Vanligaste måttet i historiska kartor.

 • 1 mil = 18.000 alnar = 10.688,5 meter (kallas nu gammal svensk mil eller lantmil)
 • 1 famn = 3 alnar = 1,7814 m
 • 1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 0,5938 m
 • 1 kvarter = 6 tum = 0,148 m
   
 • Yta:
 • 1 tunnland = 32 kappland = 14 000 kvadratalnar = 4 936,5 m2
 • 1 kappland = 1 750 kvadratfot = 154,27 m2

Mellan 1855-1880:

Längd:

År 1881 infördes metersystemet inom lantmäteriet.

 • 1 mil = 36 000 fot = 10 688,5 m
 • 1 rev = 10 stänger = 29,69 m
 • 1 stång = 10 fot = 2,969 m
 • 1 fot = 10 tum = 0,297 m
 • 1 tum = 10 linjer = 0,0297 m
 • Yta:
 • 1 kvadratrev = 100 kvadratstänger = 881,5 m2
 • 1 kvadratstång = 100 kvadratfot = 8,815 m2

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb