Vill du handlägga och utveckla de egendomar som Prästlönetillgångarna i Uppsala stift förvaltar? (2 tjänster)

Bild för johnny Written by johnny On the


Svenska kyrkans 13 Prästlönetillgångar är tillsammans en av Sveriges största markägare. Prästlönetillgångarna i Uppsala stift omfattar ca 51 000 hektar skogs- och jordbruksmark samt en mängd sjöar och vattendrag som är belägna i länen Gävleborg, Stockholm och Uppsala. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. De ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Vi söker två nya medarbetare, två fastighetshandläggare till egendomsenheten. Det händer mycket inom fastighetsområdet och mer vill vi ska hända.

Om tjänsterna

Som fastighetshandläggare på Uppsala stift kommer du att arbeta inom förvaltningen av jord- och skogsbruksfastigheter.

Den ena tjänsten omfattar följande:

 • Upplåtelse och hantering av jakt- och fiskerätt samt sammanhållning av förvaltningens viltvårdsarbete.
 • Upplåtelse av övrig nyttjanderätt och servitut, till exempel fiber, sol- och vindkraft. I tjänsten ingår att arbeta strategiskt med utveckling av våra fastigheter genom upplåtelse för förnybar energi.
 • Hantering av markintrång, ledningsrätt och vägrätt, till exempel starkströms- och VA-ledningar samt trädsäkring.
 • Blandade ärenden inom fastighetsförvaltningen.

Den andra tjänsten omfattar:

 • Köp, byte och försäljning av fast egendom. I tjänsten ingår att arbeta strategiskt med exploatering av våra fastigheter med förväntansvärden.
 • Hantering av fastighetsdeklarationer.
 • Hantering av samfälligheter och lantmäteriförrättningar till exempel fastighetsbildning och bildande och omprövning av gemensamhetsanläggningar.
 • Hantering av samråd till exempel bygglov, översikts- och detaljplan.
 • Blandade ärenden inom fastighetsförvaltningen.

Vem är du?

Som person behöver du vara initiativrik, noggrann och strukturerad, ha lätt för att bygga relationer, kommunicera och förmedla information.

Du behöver ha god samarbetsförmåga och trivs med att vara en del av ett team och arbeta nära andra kollegor inom olika professioner.

Vidare bör du vara serviceinriktad och van vid att hantera kontakter med privatpersoner och myndigheter.  

Andra egenskaper du behöver är:

 • Förmåga att hantera och växla mellan flera parallella ärenden och arbetsuppgifter
 • Förmåga att driva, planera och prioritera ditt arbete självständigt
 • Förmåga att fatta egna beslut och slutföra arbetsuppgifter
 • Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 Du har också:

 • Relevant utbildning inom arbetsområdet.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av arbete med markintrång, upplåtelser, köp, byte och försäljning av fast egendom samt fastighetsbildning.
 • Erfarenhet av ärendehandläggning.
 • Körkort och datorvana.

Arbete i en större komplex organisation är meriterande

Vi erbjuder

Vi erbjuder arbete i en stimulerande arbetsmiljö med intressanta arbetsuppgifter och goda kollegor, satsning på hälsofrämjande åtgärder, goda möjligheter till kompetensutveckling samt flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och privatliv. Vi hoppas du vill vara med och bidra till stiftets övergripande vision om att skapa en hållbar gemenskap där tro och liv kan växa.

Ansökan

Ansök med ett personligt brev och CV senast den 25 maj 2022.

Varmt välkommen med din ansökan!

Placering och övrigt

Placering: Uppsala, annan placeringsort kan diskuteras och arbetet kan till del ske på distans.
Omfattning: Heltid, tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Helena Eld, enhetschef, tel 018-68 07 45, e-post helena [dot] eld [at] svenskakyrkan [dot] se.

Har du frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Stina Höglund HR-konsult, tel 018-68 07 59, e-post stina [dot] hoglund [at] svenskakyrkan [dot] se.

Vi har valt kanaler för annonsering så därför undanber vi samtal från andra annonseringskanaler och rekryteringsföretag.

Sök tjänsten
Sista ansökningsdag: 2022-05-25
Tillträdesdatum: Börja så snart som möjligt

Hemsida: svenskakyrkan.se/uppsalastift

Placeringsort: Uppsala/kan diskuteras

Uppsala stifts grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, samt förvaltande uppgifter. Övergripande vision för Uppsala stift uttrycks i orden ’’Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa’’. Alla medarbetare har en viktig roll att stödja vårt uppdrag och visionsarbete. Stiftet omfattar 52 församlingar och pastorat med flera tusen anställda, förtroendevalda och många ideellt engagerade. Uppsala stift sträcker sig från Kungsängen i söder till Gnarp i norr och har sitt kansli i Uppsala.

Publicerad: