Verkställande Direktör

Bild för johnny Written by johnny On the

 

HäradSkog söker Verkställande Direktör

Vår nuvarande VD lämnar oss för att gå i pension under våren/försommaren 2019 varför vi söker en ny VD som ska fortsätta att utveckla HäradSkog till marknadens skickligaste skogsförvaltare. Du bör ha högre skoglig utbildning eller motsvarande samt ha god erfarenhet inom några av följande områden:

• Skogsförvaltning inklusive skötsel
• Virkesmarknad
• Logistik
• Personalansvar
• Fastighetsfrågor
• Förhandlingar

Framför allt uppskattar vi om Du är affärsmässig, är en god ledare och lätt kan skapa förtroendefulla relationer.

Som VD för HäradSkog har du självklart ett övergripande ansvar både för HäradSkog och våra externa förvaltningar. Kärnan i förvaltningsverksamheten är de 16 häradsallmänningar i Närke och Södermanland som äger HäradSkog. Häradsallmänningarna har ägt merparten av sin skog sedan medeltiden!

Mer information om den unikt långa ägarhistoriken finns på Sveriges Häradsallmänningsförbunds hemsida
https://haradsallmänningsforbundet.se.

Vi vill ha Din ansökan senast den 17 december 2018, till
Ordförande Per Sandberg
Torphälla 424
705 97 Glanshammar
E-post: per [at] torphalla [dot] se

Upplysningar:
Ordförande Per Sandberg, 070-546 50 03
Vice Ordförande Peter Reuterström, 070-551 90 54
VD Erik Petré, 070-524 43 33

www.haradskog.se


HäradSkog omsätter knappt200 miljoner kr och har 13 anställda. HäradSkog förvaltar cirka 56 000 ha skog, varav ca 31 000 ha är allmänningsskogar och ca 25 000 ha är externa förvaltningsuppdrag fördelat på 8 större privata egendomar och två stift.
HäradSkog gör allting som ingår i en professionell  skogsförvaltning från plantering och skogsvård till att avverka och sälja virke och energisortiment till högsta möjliga marknadspriser.
Vi har en egen logistikorganisation och är därmed ansvariga för transporterna till respektive köpare vilket gör att vi kan erbjuda både den virkesköpande industrin och skogsägaren bästa möjliga service. Vi handhar även sekretariatet för Sveriges Häradsallmänningsförbund.
Vårt huvudkontor ligger i Örebro och vi har även ett lokalkontor i Malmköping.

Publicerad: