Statens fastighetsverk söker fastighetschef till fastighetsområde Skog i Östersund

Bild för johnny Written by johnny On the
OBS! Denna tjänst går inte längre att söka. Här är våra aktuella platsannonser

Som fastighetschef kommer du att leda och ansvara för verksamheten inom Fastighetsområde Skog som idag förvaltar statens mark ovan odlingsgränsen, inom renbetesfjällen och skog i anslutning till kulturfastigheter i Syd- och Mellansverige. Allt från vidsträckta fjällskogar till landets största ekskog ingår i förvaltningen. Fastighetsområdet består av cirka sexton medarbetare och placeringsort är Östersund. Vår skogliga förvaltning är certifierad enligt FSC.

På uppdrag av svenska folket förvaltar, utvecklar och bygger Statens fastighetsverk mer än 3000 egendomar som genom staten är vårt gemensamma arv. Det är regeringsbyggnader, ambassader, slott och kulturfastigheter samt en hel rad andra byggnader och anläggningar som har eller har haft betydelse för Sverige. Statens fastighetsverk är dessutom en av Sveriges största förvaltare av skog och mark, motsvarande en sjundedel av Sveriges yta.

Myndigheten har de senaste åren genomfört ett omfattande förändringsarbete där vi bland annat stärkt förvaltningskulturen inom myndigheten och förbättrat styrningen. Arbetet fullföljs nu och vi möter morgondagens möjligheter genom en ny verksamhetsstrategi.

Vi förstärker nu vår organisation och söker fastighetschefer till fastighetsområdena Djurgården, Göteborg, Utrikes och Skog.

Fastighetsområde Djurgården förvaltar några av Sveriges mest välkända museer till exempel Vasamuseet, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Etnografiska museet och Historiska museet. Fastighetsområde Djurgården består av cirka tjugo medarbetare. Placeringsort är Stockholm.

Fastighetsområde Göteborg förvaltar en bredd av olika fastigheter, till exempel Världskulturmuseet, Skansen Lejonet och Skansen Kronan i Göteborg samt de historiska fyrplatserna längs Sveriges västkust till exempel Pater Noster, Bohus fästning och Nya Älvsborgs fästning. Fastighetsområdet består av cirka tio medarbetare. Placeringsort är Göteborg.

Fastighetsområde Utrikes ansvarar för Sveriges statsägda fastigheter utomlands, bland annat ambassader, residens och institut, där förvaltningen spänner över ett 60-tal länder. Fastighetsområdet har en viktig roll att visa upp ett långsiktigt hållbart fastighetsägande som en del av Sverigebilden. Fastighetsområde Utrikes består av cirka tjugo medarbetare. Placeringsort är Stockholm.

Fastighetsområde Skog förvaltar statens mark ovan odlingsgränsen, inom renbetesfjällen och skog i anslutning till kulturfastigheter i Syd- och Mellansverige. Allt från vidsträckta fjällskogar till landets största ekskog ingår i förvaltningen. Vår skogliga förvaltning är certifierad enligt FSC. Fastighetsområdet består av cirka sexton medarbetare. Placeringsort är Östersund.

Din roll
Som fastighetschef leder du arbetet inom ett fastighetsområde och har ansvaret för verksamheten där. Du har en viktig roll gentemot kunderna där du på en övergripande nivå etablerar goda relationer och säkerställer att de är nöjda med vår förvaltning.

Positiva resultat nås bäst tillsammans, där du genom ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och verkar för att SFV blir en mer sammanhållen myndighet. Du ansvarar för fastighetsområdets budget och resultat och bidrar tillsammans med dina medarbetare till att SFV når sina mål.

Som chef i SFV är du en förebild och ett föredöme. I rollen som chef företräder du arbetsgivaren och den statliga arbetsgivarpolitiken. Du ingår i ledningsgruppen för en av myndighetens tre fastighetsavdelningar och rapporterar till fastighetsdirektören. Samtliga fyra tjänster innebär tjänsteresor.

Din profil
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, till exempel ingenjör, ekonom, jurist, jägmästare eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Du har gedigen chefserfarenhet och förmåga att leda en verksamhet affärsmässigt och strategiskt. Att vara chef i SFV ställer krav på att vara en bra ledare och lagbyggare som bidrar till en god förvaltningskultur. Du har flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning, för tjänsten som fastighetschef Skog har du flerårig erfarenhet av ledning inom skogliga förhållanden, och har skaffat dig en bred kunskapsbas inom området. Vi förväntar oss att du har förhandlingsvana samt intresse för och kunskap inom ekonomi och juridik. Du behöver vara pedagogisk för att kunna begripliggöra komplexa material och företräda verksamheten.

Meriterande för tjänsterna är erfarenhet från statlig förvaltning och att leda på distans samt arbete med fastigheter som har höga natur- eller kulturhistoriska värden. För tjänsten fastighetschef Utrikes är goda språkkunskaper meriterande liksom erfarenhet av projekt utomlands och internationellt arbete samt att ha arbetat med fastigheter som har höga säkerhetskrav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg som person och du har självklart hög integritet, god kommunikationsförmåga samt förmåga att prioritera. Vidare är du prestigelös och inlyssnande, har god samarbetsförmåga, är drivande och intresserad av att utveckla verksamheter med förmågan att se helheten utan att fastna i detaljer. Du arbetar gärna med ett tydligt förändringsuppdrag.

Myndigheten tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden och tjänsterna för fastighetsområdena Göteborg och Utrikes är säkerhetsklassade vilket kräver svenskt medborgarskap.

B-körkort är ett krav för chefstjänsterna för fastighetsområdena Göteborg och Skog.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Sista ansökningsdag är 2022-01-18 och vi ser fram emot att ta del av din ansökan.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Kontakt:

Ulrika Nylander, Samordnare för rekryteringen

010-478 72 86

Publicerad: