Skogsskötselchef

Bild för johnny Written by johnny On the

 

Skogsskötselchef för Orsa Besparingsskog 

Bakgrund
Orsa och Besparingsskogen ligger geografiskt i ett gränsland mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen i norr. Du kommer att få förmånen att arbeta i en naturnära miljö med tillgång till ett rikt kultur- och friluftsliv. Med korta beslutsvägar och god samverkan hoppas vi att du vill vara med och utveckla Besparingsskogen. Verksamheten omfattar skogsbruk, elförsäljning från kraftverk, kapitalförvaltning samt delägarskap i olika företag.  Orsa Besparingsskog har ett markinnehav på ca 75 000 ha, varav 60 000 ha är produktiv skogsmark. I vår verksamhet ingår även en plantskola, fiskodling, jakt, fiske och stuguthyrning. Vi har ett stort vägnät för våra verksamheter och många av vägarna är tillgängliga för allmänheten. Besparingsskogen lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Grunden för verksamhetens förvaltning finns i Reglementet.

Befattningens huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

I rollen som skogsskötselchef har du ett övergripande ansvar för Orsa Besparingsskogs skogshushållning och skogsskötsel. I rollen ingår också ett samordningsansvar för Besparingsskogens miljö- och certifieringsarbete.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat skoglig planering på strategisk och taktisk nivå, kvalitetssäkring och ajourhållning av beståndsregistret samt myndighetskontakt inom ansvarsområdet. I dina arbetsuppgifter ingår också arbetsledning av operativ personal inom skoglig planering och skogsvård samt upphandling av entreprenörstjänster.  

Kompetens och personliga egenskaper
Skogs- eller jägmästare med god kunskap inom skogsskötsel och skogshushållning. Erfarenhet från operativ planering och arbete i BESK och VSOP är meriterande.

Stationering
Vid Orsa Besparingsskogs kontor i centrala Orsa.

Välkommen med din ansökan med löneanspråk till tjänsten som Skogsskötselchef senast 27/4 till adress: Orsa Besparingsskog Förvaltare Joakim Myhrman Box 55, 794 21 Orsa
eller på mail: joakim [dot] myhrman [at] orsaskog [dot] se (subject: Tj%C3%A4nsten%20Skogssk%C3%B6tselchef%20via%20SKOGEN%20jobb.%20, body: Hej%20Joakim%0Ajag%20%C3%A4r%20intresserad%20av%20tj%C3%A4nsten%20som%20skogssk%C3%B6tselchef%20som%20jag%20funnit%20via%20SKOGEN%20jobb.%20) . Märk ansökan med Skogsskötselchef.

Frågor angående tjänsten besvaras av
Joakim Myhrman förvaltare Orsa Besparingsskog telefon 0250 - 552601.

Läs mer om oss www.orsabesparingsskog.se

Publicerad: