Skogsjef

Bild för johnny Written by johnny On the

S.D. Cappelen Skoger er Cappelen Gruppens operative forvalter av 22 600 ha skogeiendommer i Telemark.

Cappelen Gruppen, som årlig omsetter for ca. 100 MEUR, består blant annet av Ulefos Gruppen, med produksjons- og handelsvirksomheter innen VA-segmentet i Norden, produksjon av vannkraft, jord- og skogeiendommer, samt bolig- og bygningsmasse spredt på eiendommene.

Cappelen Gruppen, med hovedkontor på Ulefoss, eies av familien Cappelen.

Mer informasjon finnes på: www.cho.no

SKOGSJEF

S.D. Cappelen Skoger drifter og utvikler familiens jordog skogeiendommer i Telemark.

Vi søker en person som kan lede selskapet i arbeidet med å optimalisere eiendommene og ressursene som finnes der. Vi tilbyr deg en spennende og unik rolle hvor du med stor grad av selvstendighet og ansvar forvalter familiens jord- og skogressurser.

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for planlegging, gjennomføring og utvikling av all aktivitet i S. D. Cappelen Skoger, med eget budsjettansvar. Strategiske og forretningsmessige prosesser utformes i nært samarbeid med eierne.
Til din hjelp har vi et godt innarbeidet kontaktnett med entreprenører innen planlegging, avvirkning og skogspleie.

Arbeidet utføres i samarbeid med den øvrige administrasjonen i Cappelen Gruppen på Ulefoss.

S. D. Cappelen Skoger er en liten organisasjon. Vi søker en person som arbeider selvstendig, samarbeider godt og evner å prioritere arbeidsoppgaver og egen arbeidstid.

Stillingen er heltid med kontorplass i Cappelen Gruppens hovedkontor på Ulefoss.
Vi ønsker at skogsjefen skal være bosatt i området og kan tilby bolig.

Vi tilbyr utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver med konkurransedyktige betingelser og pensjonsordning. Tiltredelse etter nærmere avtale.

For mer informasjon, kontakt Egil Stokken, +47 95 16 03 62, eller besøk Cappelen Gruppen sin hjemmeside: www.cho.no.

Send oss gjerne en søknad med beskrivelse av deg selv og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss, samt CV.
Søknadsfrist: 15 juni 2018.

Søknad sendes Cappelen Holding AS v/E.M.Lindseth, cho [at] cho [dot] no.
Merk søknaden «skogsjef».

 

Publicerad: