Skogsförvaltare

Bild för johnny Written by johnny On the

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och fler än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Svenska kyrkan i Lunds stift söker Skogsförvaltare till avdelningen för egendomsförvaltning

Lunds stift förvaltar genom Egendomsnämnden prästlönetillgångarna i Lunds stift. Lunds stifts prästlönetillgångar består av ca 12 200 ha jordbruksmark och ca 9 400 ha skogsmark samt fondmedel. Vi bedriver skogsbruk i egen regi medan all jordbruksmark är utarrenderad.

Skogsförvaltningen är en del av egendomsförvaltningen. Egendomsförvaltningen har sitt huvudsäte på stiftskansliet i Lund medan skogsförvaltningen även har ett kontor i Hässleholm som tills vidare är stationeringsorten för skogsförvaltaren. Som skogsförvaltare har du ett helhetsansvar och den främsta uppgiften är att i alla avseenden både operativt och strategiskt förvalta Lunds stifts prästlönetillgångars skog och skogsfastigheter. Skogen brukas och förvaltas aktivt i egen regi vilket innebär att din uppgift som skogsförvaltare är att arbeta med bl.a. virkes- och fastighetsaffärer, planlägga drivning och avverkning, personal och arbetsmiljöansvar för den skogliga personalen, budget och bokslut mm. Till hjälp finns specialkompetens i form av en skogvaktare, fyra skogsarbetare, jurist, ekonom, assistent med flera. Vi anlitar flera entreprenörer och har också ett väl utvecklat samarbete med övriga stift i landet. Vårt skogsbruk är certifierat och mer att läsa om kyrkans gemensamma skogs- och certifieringsarbete finns på https://www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar.

Sammantaget erbjuder vi ett ansvarsfullt arbete som är mycket fritt och erbjuder stor variation. Det är en tjänst med höga krav på egen förmåga att driva och utveckla skogsförvaltningen samt säkerställa god lönsamhet tillsammans med övrig förvaltning. I tjänsten ingår också att bistå församlingarna i skogliga frågor. Skogsförvaltaren är föredragande vid Egendomsnämndens sammanträden.

Kompetensprofil

Vi tror att du är jägmästare eller skogsmästare alternativt har en annan motsvarande skoglig högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av skogsförvaltning. Du har också erfarenhet av arbetsledning och budgetansvar samt har god förhandlingsvana. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av digitala skogliga program, strategiskt utvecklingsarbete samt certifierat skogsbruk och skogsvårdsfrågor inklusive jakt- och viltkompetens. Vi söker dig med ett starkt driv och resultatfokus. Du är tillmötesgående, utåtriktad, prestigelös och har god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort krävs. Som representant för Svenska kyrkan bör du dela Svenska kyrkans värderingar.

Mer information

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Katarina Hallenborg, katarina [dot] hallenborg [at] svenskakyrkan [dot] se eller tel 046-15 55 60.

Sysselsättningsgrad 100%. Provanställning kan bli aktuellt.

Din ansökan, med meritförteckning och löneanspråk, ska vara oss tillhanda senast 3 juni 2018, ställd till lundsstift [at] svenskakyrkan [dot] se

Publicerad: