Skoglig trainee

Bild för johnny Written by johnny On the
OBS! Denna tjänst går inte längre att söka. Här är våra aktuella platsannonser
Skoglig trainee Skoglig medarbetare Skånska landskap


"Natur självklar för alla" är vår vision. Vi förvaltar och tillgängliggör det skånska landskapet för att locka människor ut i naturen till ett aktivt friluftsliv som stärker folkhälsan.

Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar mark, totalt 10 800 hektar, inom sex olika stiftelser knutna till Region Skåne. Markerna sköts så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas. Inom fastigheterna bedrivs ett mångbruk där en uthållig produktion förenas med insatser för att underlätta friluftsliv och rekreation samt åtgärder för att öka biologisk mångfald.

Stiftelsen driver även enligt avtal och med årlig finansiering av Region Skåne en publik verksamhet för att göra naturen mer lättillgänglig för alla. Prioriterade målgrupper är barn och unga samt människor som inte är vana att vistas i naturen. Genom stiftelsens 19 strövområden, Fulltofta Naturcentrum och särskilda aktiviteter underlättar vi för människor att uppskatta och känna sig trygga i den skånska naturen.

Vi vill nu stärka vår organisation med ytterligare en skoglig medarbetare.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill bidra till att utveckla mångbruket av skog inom de fastigheter vi förvaltar.
Då vi vill erbjuda en djup introduktion i vår verksamhet har vi valt att utforma tjänsten som en traineetjänst. Du får lära känna hela vår verksamhet samtidigt som du får spännande skogliga utvecklingsuppdrag.
Dina arbetsuppgifter blir väldigt varierande och du kommer tillsammans med våra skogsförvaltare ska lära känna alla våra fastigheter och hela vår skogliga verksamhet. Parallellt med detta får du några större projekt att driva mer självständigt under traineeperioden.

Kvalifikationer

Du har en gedigen skoglig utbildning som jägmästare eller motsvarande. Du är nyutexaminerad eller har högst 4 års arbetslivserfarenhet efter din skogliga examen.

Du är inlyssnande och tycker om att samverka med andra, men trivs även när du får ge dig ut på egen hand med fältinventeringar o.dyl.

Du tycker om att ta till dig ny kunskap och skoglig forskning och kan omsätta den i praktik.

Du har en god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på åtminstone svenska och engelska. Du trivs med att prata inför grupper och hålla i exkursioner och utbildningar.

Dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska passa för denna tjänst.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Vi ser goda möjligheter till vidare anställning efter traineeperioden.
Tillträde: 2021-08-01
Tidsbegränsad till: 2023-07-31

Ansökan

Ansök senast: 2021-06-14 Referensnummer: A1032015

Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Anställning

Placeringsort Höör
Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktpersoner

Charlotta Kabo Stenberg
VD
0733-749969 
charlotta [dot] k [dot] stenberg [at] skanskalandskap [dot] se

Anders Rosell
Skogs- och naturvårdsförvaltare
0768-870676 
anders [dot] rosell [at] skanskalandskap [dot] se

Stefan Olsson
Skogs- och egendomsförvaltare 0768-87 02 23 
stefan [dot] olsson [at] skanskalandskap [dot] se

Övrigt

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation.

Stiftelsen har idag 16 tillsvidareanställda, utöver det anlitar vi timanställda samt upphandlade entreprenörer i ungefär samma omfattning.


Publicerad: