Skogbestyrer for Namdal Bruk AS 

Bild för johnny Written by johnny On the
Skogbestyrer for Namdal Bruk

Namdal Bruk eier om lag 51.500 ha skog og utmark og forvalter ytterligere 20.000 ha for kunder. Eiendommene er fordelt på 6 kommuner nord i Trøndelag. Selskapets har store naturressurser og det drives omfattende virksomhet innen skogbruk og naturbasert reiseliv som jakt og fiske. Eierne satser langsiktig og ønsker å videreutvikle skogbruksvirksomheten og ansetter derfor en Skogbestyrer. 

Vi søker etter en person med: 

• Skogbruksutdannelse minimum på bachelornivå 
• Erfaring fra operativt skogbruk og/eller offentlig skogforvaltning 
• God økonomisk forståelse. Økonomisk utdanning er en fordel. 
• Gode IT-kunnskaper, inkludert GIS-verktøy. 
• Gode samarbeidsevner og evne til å etablere gode relasjoner til lokalsamfunn og   selskapets mange samarbeidspartnere. 

Vi tilbyr: 

• En utfordrende og interessant stilling på en av de største skog- og     utmarkseiendommene i Norge. Eierne er langsiktige og ønsker å investere i utvikling av eiendommen og dens ressurser og virksomhet. 
• Et godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver i et lite team på 4 engasjerte fagpersoner.     Mange hyggelige kunder fra inn- og utland bidrar til det gode miljøet. 

Teamet vil bestå av 4 personer frem til dagens direktør går av med pensjon om ca. 2 år. Skogbestyreren må også regne med å arbeide med oppgaver tilknyttet jakt og fisketurisme. Skogbestyreren vil også få GIS/IT oppgaver i tilknytning til utmarksdelen av virksomheten. 

Eieren har også store skogeiendommer i Tyskland og USA. Skogbestyreren kan bli spurt om enkelte arbeidsoppgaver tilknyttet disse eiendommene og noe internasjonal reising kan bli nødvendig. 

NORSKOG bistår eierne av Namdal Bruk AS med rekruttering av skogbestyrer.
Det er ingen søknadsfrist. Intervjuer blir foretatt fortløpende og ansettelse gjort når riktig person er funnet. 

Søknad sendes til: arne [dot] roraa [at] norskog [dot] as

For mer informasjon om stillingen se på hjemmesidene til NORSKOG og Namdal Bruk AS ev. 

Publicerad: