Postdoktor: Framtida skogsbruk, biodiversitet & klimat

Bild för johnny Written by johnny On the
OBS! Denna tjänst går inte längre att söka. Här är våra aktuella platsannonser

SKOGEN skogliga jobb

Postdoktor: Framtida skogsbruk, biodiversitet & klimat

Ref SLU.ua.2021.2.5.1-4191

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Nu rekryterar vi en person som kommer att optimera framtida skogsbruk och naturvård för en uthållig och multifunktionell användning av skogens biomassa.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att optimera skogsbruk, naturvård och användningen av vedbiomassan för att nå mål om framtida vinst, biodiversitet, ekosystemtjänster och klimat. Vi har verktyg för att simulera framtida skogsbruk, utbredning av arter och biodiversitet, ekosystemtjänster och klimat, det senare baserat på livscykelanalys. Vi bygger ett integrerat modellsystem som möjliggör att identifiera/optimera synergier, avvägningar, och kompromisser i användningen av skogen för att nå mål för framtiden. Avnämare bidrar till att formulera målen, som kommer att ta hänsyn till globala, EU och nationella strategier och policy. Arbetet finansieras främst av uppstartande ForestValue-projektet SustMultBiomass (forestvalue.org/joint-call-2021), men kommer också att vara kopplat till andra pågående projekt med partners i Europa.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en doktorsexamen i ekologi, skogsbruksplanering, miljövetenskap eller motsvarande. Tidigare forskning om modellering/simulering av skogsbruk, biodiversitet, ekosystemtjänster eller interaktioner mellan skog och klimat krävs. Vidare är god kunskap R- eller Python-programmering meriterande. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt sin doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Tidsbegränsningen är dock inget krav – vi söker en högmotiverad person som vill bidra till detta expanderande, multidisciplinära forskningsfält.

Forskningssamarbetet inom SLU Artdatabanken sker på engelska. SLU Artdatabanken i övrigt är dock en i stort sett svenskspråkig arbetsplats och samverkan med svenska myndigheter och andra svenska aktörer sker i huvudsak på svenska i tal och skrift. SLU erbjuder kurser i svenska på olika nivåer.

Placering: Uppsala.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2022-01-09.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV inklusive publikationslista, maximalt fem uppsatser, en
beskrivning av tidigare forskning (max två sidor), av nuvarande forskningsintresse samt forskningen som du
skulle vilja utföra inom tjänsten (max två sidor), namn och adress till åtminstone två referenspersoner. Vi
kan be dig skicka din doktorsavhandling i senare skede.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Kontaktperson
Tord Snäll
Professor
018-67 26 12
fornamn [dot] efternamn [at] slu [dot] se

Länk till den här sidan
https://internt.slu.se/min-anstallning/lediga-anstallningar?rmpage=job&rmjob=5627&rmlang=SE

Publicerad: