Planeringsledare

Bild för johnny Written by johnny On the

Älvdalen och Särna- Idre Besparingsskogar är två juridiska personer med gemensam förvaltning. Verksamheterna omfattar skogsbruk, elförsäljning från delägda kraftverk, kapitalförvaltning samt delägarskap i olika företag. Den brukade skogsarealen i uppgår till cirka 95 000 hektar produktiv skogsmark. I verksamheten ingår skoglig förvaltning av ytterligare besparingsskogar i norra Dalarna. Våra ägare utgörs av cirka 2200 delägarfastigheter. Avkastningen går tillbaka till delägare och lokalsamhället via årliga bidrag. 

Då vår nuvarande planeringsledare går i pension söker vi på Älvdalens- och Särna-Idre Besparingsskogar nu en ersättare. 

Planeringsledare

Som planeringsledare ansvarar du för taktisk och operativ avverkningsplanering samt de områden som berörs av planeringsverksamheten, t.ex. skogsskötsel, natur- och kulturmiljövård, projektering av skogsbilvägar samt miljöledning. Som planeringsledare är du chef för Besparingsskogarnas planeringsfunktion och har personalansvar för anställd planeringspersonal. 

Vi söker en person som med rätt känsla för våra välskötta skogar kan bidra till att på ett strukturerat sätt utveckla vår skogliga planeringsverksamhet, såväl kvalitets- som effektivitets- och hållbarhetsmässigt. Du bör ha högre skoglig utbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Tidigare erfarenhet av skoglig planering är meriterande. 

Vi erbjuder en tjänst med stora möjligheter att själv påverka hur arbetet organiseras och utförs. Du kommer att jobba med engagerade kollegor i ett naturskönt område där skogen och dess olika verksamheter står i fokus. Vår ambition är att på ett ekonomiskt sätt bruka delägarnas naturresurser med en god hänsyn till miljön. 

Stationeringsort är Älvdalen eller Särna. 

Välkommen med din ansökan till tjänsten som planeringsledare senast 15/3-21 till adress: Älvdalens Besparingsskog, Box 65, 796 22 Älvdalen eller på mail: info [at] besparingsskogen [dot] se. Märk ansökan Planeringsledare. 

Frågor angående tjänsten ställs till förvaltare Nils Eliasson tel. 0251-59 74 88. 

Läs mer om oss på www.besparingsskogen.se 

 

Publicerad: