Områdeschef till Stora Enso Skog

Bild för johnny Written by johnny On the

Brinner du för brukande av skogen och ser den som en fantastisk förnybar råvara? Vill du bidra till en hållbar utveckling för framtiden tillsammans med skogsägare? Vi söker efter en Områdeschef som ska ansvara för inköp av skogsråvara och biobränsle från skogsägare inom området. Nuvarande Områdeschef i övergår till annan tjänst i företaget och vi söker därför dennes efterträdare. Din arbetsplatsplats kommer vara Karlstad, Torsby, Sunne eller Filipstad (beroende av dina preferenser) och arbetsområdet du ansvarar för är Värmland. Du kommer att arbeta i divisionen Forest och du rapporterar till funktionschefen och ingår i funktionsledningen för Lokala köp. 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. 

Som Områdeschef kommer du utöver att ansvara för inköp av skogsråvara och biobränsle från skogsägare också arbeta med försäljning av tjänster till skogsägare. Inom det geografiska området har vi en viktig och stor leverantörsbas. Du kommer att leda ett team av tio kompetenta medarbetare vilka alla arbetar som Virkesköpare i ett område med goda förutsättningar att vara framgångsrika på virkesmarknaden, även i fortsättningen. Du har således både personal- och budgetansvar. I tjänsten ingår även deltagande i företagsgemensamt utvecklings- och förbättringsarbete.

Vad vi erbjuder
Med våra värderingar ”Lead and Do what’s right” strävar vi efter att föregå med gott exempel i alla aspekter av vår egen verksamhet såväl som i hållbarhet. Vi vågar ta initiativet och hela tiden ställa oss frågan vad mer vi kan göra, vad vi kan göra bättre. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att vara en del av resan som Stora Enso är på - att omvandlas från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material - en industri med stor potential som drivs av globala megatrender. Som Områdeschef kommer du ges möjligheten att leda, driva och utveckla ett redan framgångsrikt verksamhetsområde till nya höjder.

Kvalifikationer 
Är du den vi söker? För att lyckas i denna roll har du skoglig erfarenhet, gärna ifrån en ledande befattning, och god insikt i hur skogsbranschen fungerar. Det är starkt meriterande om du tidigare har jobbat med försäljning och/eller virkesköp tidigare. Din kunskap inom området bygger på en examen inom relevant område. Du är en duktig kommunikatör med god förhandlingsförmåga, och du är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift. Denna tjänst kräver resande.

Stora Enso Skog driver ett starkt utvecklings- och förbättringsarbete med både kvalitet och kortare ledtider i fokus. Det kräver hög chefsnärvaro och förmåga att arbeta både på ett detaljerat plan och på en mer strategisk nivå. För att bli framgångsrik är det viktigt med god samverkan tillsammans med övriga funktioner inom Stora Enso Skog.

Som person ser vi att du är en dynamisk person med förmåga att skapa energi hos andra genom att både utmana och inspirera. Ett coachande förhållningssätt där människor utvecklas kontinuerligt är centralt i en ledarroll hos oss. 

För att fortsätta att driva en stark kultur och implementera vår globala agenda kring förnybara material letar vi hos varje individ efter ett antal beteenden som baseras på våra ledarskapsteman:

  • Kundbehov; Håller sig väl uppdaterad gällande de marknadsfaktorer som påverkar vårt företag och förbättrar nuvarande eller uppfinner nya produkter och lösningar, genom att alltid ha kunders och konsumenters perspektiv i åtanke. 
  • Affärsförmåga; Visar tydlig förståelse för finans- och produktivitetsmått som driver affärsvärde i vår verksamhet som helhet. Har förmågan att ta snabba beslut baserat på ofullständig information och tar ansvar för sina beslut.
  • Do what’s right; Tar ansvar för att Stora Enso är ett globalt företag som är etiskt, säkert och fritt från trakasserier och diskriminering. Agerar som ett föredöme för Stora Ensos värderingar och uppförandekod – i både svåra och goda tider.
  • Inspirera & Motivera; Inspirerar teammedlemmar att tro på vägen framåt och uppmuntrar en arbetsmiljö där vi samarbetar och kommunicerar. Försöker aktivt förstå hur andra motiveras i syfte att få dem att växa och prestera.
  • People Management; Builds a team of talented individuals with clear roles and responsibilities, while continuously promoting a learning culture. Sets challenging goals and provides both team and individuals with the opportunity to develop and impact business.

Övrig information
Vänligen skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2 februari. Anställande chef Christian Bergman, Christian [dot] Bergman [at] storaenso [dot] com, tel nr 070-578 23 05, svarar gärna på dina frågor om positionen. Andra frågor kan ställas till Rekryteringsspecialist Sarah Söder, sarah [dot] soder [dot] ext [at] storaenso [dot] com. Vi tar endast emot ansökningar som lämnas in genom vårt rekryteringssystem.

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.

Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen. 

Den nya skogsdivisionen, som startade sin verksamhet i början av 2020, inkluderar alla Stora Ensos skogstillgångar i Sverige samt 41 % av Tornator som har merparten av sina skogstillgångar i Finland. Divisionen inkluderar även virkesförsörjningen i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. Våra fokusområden är hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesförsörjning till Stora Ensos bruk och sågverk samt innovation. För en stor aktör inom bioekonomin som Stora Enso är tillgången till virke avgörande. Idag är Stora Enso en av världens största privata skogsägare.

Som en del av bioekonomin, är Stora Enso en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vi har omkring 25 000 medarbetare anställda i mer än 30 länder och är börsnoterade på börsen i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter som är baserade på begränsade resurser. Vi tror att allt som är gjort på fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. 

Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t=6s

____________________________________________________________________________
We believe diversity strengthens our competitiveness and contributes to better decision-making. Diverse working teams help us to explore different perspectives and challenge our way of thinking. We work actively to increase diversity in the workplace and welcome applicants from diverse backgrounds. Stora Enso is an equal opportunity employer and follows non-discriminatory practices.

Based on the location and level of the position the normal recruitment process could in addition entail, video interview, aptitude tests, and pre-employment actions such as; background checks, references, health check-up and drug test as part of the final stages. You will be informed to what is applicable to the role during the recruitment process. 

Publicerad: