Områdesansvarig planerare

Bild för johnny Written by johnny On the


KOPPARFORS SKOGAR AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Vi äger och förvaltar drygt 280 000 ha mark i Sverige, varav ca 230 000 ha är produktiv skogsmark. 

Vårt huvudkontor finns i Falun och våra distriktskontor ligger i Falun, Sysslebäck, Ljusdal och Ockelbo. Läs mer om oss på https://kopparfors.se 

Vi är ett ungt företag i en spännande och hållbar bransch. 

Vi är utvecklingsinriktade och vill åstadkomma hållbara resultat. Vi möter medarbetare och omvärld med öppenhet och respekt. 

Våra skogar brukas med rationella skogsbruksmetoder, god miljöhänsyn samt kvalitet och effektivitet i utförda arbeten. 

Vi ska genom långsiktigt ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.

På Kopparfors Skogar är vi idag 27 anställda som tillsammans förvaltar vår skog. 

Vår områdesansvariga planerare i Bollnäs går vidare till andra arbetsuppgifter inom företaget och vi söker därför en ersättare, välkommen att bli en av oss!

Områdesansvarig planerare

Den skogliga planeringen omfattar alla våra skogsbestånd från att de närmar sig första gallring till och med att de har föryngringsavverkats och är redo att föryngras på nytt. Som områdesansvarig planerare är du vårt ansikte utåt inom ditt arbetsområde vilket innebär många kontakter med allmänhet och myndigheter. Du jobbar främst med fältplanering av gallrings- och föryngringsavverkningstrakter, framtagande av taktisk plan, ajourhållning, skogsgödsling, NS-planering, vägförvaltning samt markägarrepresentation. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak:

  • Utsök och förplanering av potentiella avverkningsbara bestånd i vårt skogliga bestånds-GIS, BESK. 
  • Fältplanering för avverkning inom förplanerade trakter enligt ovan.
  • Efterbearbetning av insamlade data från fält, uppdatering av BESK och VSOP.
  • Färdigställande av traktdirektiv i VSOP.
  • Nybyggnation och underhåll av vägar inklusive kontakt och kontraktsskrivande med vägentreprenörer
  • Ansvara för vårt markinnehav inom ditt arbetsområde och vara kontaktperson för allmänhet och myndigheter

Du trivs med ett varierande jobb, där såväl fältarbete som skrivbordsjobb, ensamarbete som täta entreprenörskontakter är lika självklara inslag i arbetsdagen. 

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har högre skoglig utbildning och ett stort intresse för skogsskötsel, planering, skogliga naturvårdsfrågor och skogsbilvägar. Du har goda kunskaper och erfarenheter inom skogsbruk. Du är van att arbeta med GIS och andra IT-baserade verktyg. Erfarenhet av traktplanering, naturvård och skogsbilvägar är meriterande. 

Arbetet ställer krav på initiativförmåga och du är resultatorienterad och självgående med stor ansvarskänsla. God samarbetsförmåga och hög kommunikativ förmåga krävs för arbetet. B-körkort är ett krav.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde så snart som möjligt

Stationeringsort Ockelbo.

Upplysningar om tjänsten lämnas av 

Skogschef, Johan Skoog, tel. 070-5585077, johan [dot] skoog [at] kopparfors [dot] se eller 

Planerings- och vägspecialist, Johan Persson, tel. 076-8500561, johan [dot] persson [at] kopparfors [dot] se 

Välkommen med ansökningshandlingar till info [at] kopparfors [dot] se senast 30 november 2022. (Urval sker löpande och intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden löpt ut

Publicerad: