Försöksparkschef Asa

Bild för johnny Written by johnny On the
OBS! Denna tjänst går inte längre att söka. Här är våra aktuella platsannonser


Det här är ett tillfälle för dig som vill arbeta med framtidens skogsskötsel och samtidigt ett jättebra tillfälle att bekanta sig med den spännande forskningens värld.

Ref SLU.ua.2022.2.5.1-1851

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) disponerar ett antal skogliga försöksparker i olika delar av Sverige.

Asa försökspark och Asa tillväxtpark i Småland belägna 38 km norr om Växjö omfattar 1000 resp. 1500 ha produktiv skogsmark. I anslutning till försöksparken ligger Asa fältforskningsstation. Från stationen bedrivs fältbaserad forskning inom f.f.a. skogsföryngring och produktion, i samarbete med flera institutioner vid SLU. I speciella program studeras förändringar i vegetation, skogsbestånd samt omgivande förhållanden i luft, mark och vatten. På försöksparken bedrivs även en omfattande exkursionsverksamhet för såväl lokala besökare som internationella grupper.

Verksamheten i Asa utgör en del av Enheten för skoglig fältforskning vid SLU. Enheten ansvarar för SLUs skogliga fältforskningsinfrastruktur, vilken förutom de skogliga försöksparkerna även omfattar ett stort antal långsiktiga fältförsök och försöksområden som är lokaliserade utanför parkerna.

Arbetsuppgifter:

Anställningen innebär ett helhetsansvar för försöksparkerna i Asa, vilket innefattar ekonomi-/budgetansvar och personalansvar för ca 10 helårsanställda med tillhörande arbetsmiljöfrågor. Arbetet som parkchef innebär att organisera och leda arbetet med behandling och mätning av pågående skogliga försök samt anläggning av nya experiment.

Du kommer att ansvara för innehållet i metadatabaser och försöksdatabaser kopplade till de långsiktiga fältförsöken. Arbetsuppgifterna handlar om att biträda forskare med anskaffning av områden för olika typer av fältförsök och fortlöpande miljöanalys, men också att erbjuda andra typer av forskarstöd såsom att bistå med att organisera datainsamling, mätningar, provtagning, etc.

I uppdraget ingår också att bidra till att göra fältforskningsenhetens verksamhet känd och attraktiv både inom och utanför SLU, genom bl.a. samverkan internt och externt, såväl nationellt som internationellt. I arbetsuppgifterna ingår även viss undervisning och förmedling av forskningsresultat till olika intressenter i samhället i samband med exkursioner och studiebesök.

I samråd med samordnaren och föreståndaren för hela fältforskningsenheten ska du som parkchef vidare vara SLUs kontaktyta mot näringen och övriga samhället. Under barmarksperioden innebär ditt arbete en hel del utomhusvistelse och även resande under kortare perioder.


Kvalifikationer:

Vi söker en skoglig praktiker med goda ledaregenskaper som har högre skoglig utbildning såsom jägmästare eller motsvarande och därtill god fältvana. Du bör ha bred kompetens inom skogsvetenskap samt god insikt i forskningens förutsättningar. Vi vill att du har en ”blick för skogen” och är väl insatt i metodik och teknik för trädmätning och fältdatainsamling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenhet av att leda verksamheter. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och också engelska. B-körkort är ett krav. Tidigare personalansvar är meriterande.  

Placering:

Asa försökspark

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-15

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Kontaktpersoner
Martin Ahlström
Parkchef
0472-263171
martin [dot] ahlstrom [at] slu [dot] se

Tomas Lundmark
Enhetschef
070-631 74 12
tomas [dot] lundmark [at] slu [dot] se

Länk till den här sidan:
https://internt.slu.se/min-anstallning/lediga-anstallningar?rmpage=job&rmjob=6649&rmlang=SE

Ansök

Publicerad: