Försöksledare

Bild för nancy Written by nancy On the

Vid Vindelns försöksparker

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) disponerar ett antal skogliga försöksparker i olika delar av Sverige (https://www.slu.se/institutioner/skoglig-faltforskning/forsoksparker/). Vindelns försöksparker, som är belägna ca. 10 km nordväst om Vindeln omfattar drygt 2000 hektar produktiv skogsmark. Försöksparkerna utgör en del av Enheten för skoglig fältforskning vid SLU. Enheten ansvarar för SLUs skogliga fältforskningsinfrastruktur vilken förutom de skogliga försöksparkerna även omfattar ett stort antal långsiktiga fältförsök och försöksområden som är lokaliserade utanför parkerna.

Arbetsuppgifter:

Arbetet som försöksledare innebär att organisera och leda arbetet med behandling och mätning av pågående skogliga försök samt anläggning av nya experiment. Till uppgifterna hör att biträda forskare med anskaffning av försöksområden för olika typer av fältförsök men också att erbjuda andra typer av forskarstöd såsom bistå med att organisera datainsamling, provtagning etc. I arbetsuppgifterna ingår även att förmedla forskningsresultat till olika intressenter i samhället. I samråd med samordnaren och chefen för hela fältforskningsenheten ska du som försöksledare vara SLUs kontaktperson mot parkens markägare i frågor som rör skogsskötsel, ekonomisk avräkning, bevakning av avtal etc. Eftersom försöksparken är en del i en större fältforskningsinfrastruktur är det viktigt att fortlöpande informera och samråda med ledningsgruppen för fältforskningsenheten om verksamheten och dess utveckling.

Med uppdrag som försöksparkschef innebär tjänsten ett helhetsansvar för försöksparkerna i Vindeln, vilket omfattar ekonomi/budgetansvar och personalansvar inkl. arbetsmiljöfrågor. Som chef ska du tillse att alla delar av verksamheten utvecklas, det vill säga såväl forskning och utbildning som miljöövervakning och samverkan. I uppdraget ingår också att bidra till att göra fältforskningsenhetens verksamhet känd och attraktiv både inom och utanför SLU, genom bl.a. samverkan internt och externt, både nationellt och internationellt.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har god ledarskapsförmåga och erfarenhet som ledare, samt har ett genuint intresse av att utveckla fältforskningsenhetens omfattande verksamhet inom forskning, utbildning, miljöövervakning och samverkan. Tidigare personalansvar är meriterande.

Du har god förmåga att skapa förtroende och föra dialog, god samarbetsförmåga och arbetar utifrån en helhetssyn på verksamheten. Du har kompetens inom skogsvetenskap, samt god insikt i forskningens förutsättningar.

Vidare krävs att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Du har jägmästarexamen eller motsvarande skoglig utbildning och doktorsexamen inom ett relevant område. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erfarenhet av skoglig fältforskning.

Placering:

Vindeln

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-04-20

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Parkchef, Charlotta Erefur nås på 0933-615 76, 070-252 47 02 eller mail:charlotta [dot] erefur [at] slu [dot] se

Enhetschef, Tomas Lundmark nås på 070-631 74 12 eller mail: tomas [dot] lundmark [at] slu [dot] se

 

 

 

Publicerad: