Forskare/Postdoktor inom klimatpåverkan av biomaterial och bioenergi från skogen

Bild för johnny Written by johnny On the

Ref 2021.2.5.1-494

Energi och teknik

Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.

 

Arbetsuppgifter:

Vi söker en person som kan beräkna klimatpåverkan av skogliga system för produktion av biomaterial och bioenergi. Sverige är ett skogrikt land och hållbar skogsproduktion och vidare förädling av biomassan till olika produkter är av största betydelse för framtiden.

Arbetet består i att modellera växthusgasbalanser från ett systemperspektiv med hjälp av livscykelanalys (LCA). En viktig del av arbetet är att modellera biogena kolflöden mellan mark, biomassa, träprodukter och atmosfär, samt att beräkna klimateffekten när skogliga råvaror ersätter andra produkter i samhället. Arbetet innefattar även metodutveckling för hur olika återvinningskedjor och substitutionseffekter kan inkluderas i klimatpåverkansberäkningar för skogliga system. Du kommer att arbeta i olika samarbetsprojekt med såväl forskargrupper på andra institutioner som med företag och skogsindustrin. 

Kvalifikationer:

Doktorsexamen inom teknologi eller naturvetenskap med inriktning mot miljö eller energi. Kunskaper inom livscykelanalys (LCA), skogsproduktion respektive analys av växthusgasflöden är meriterande för tjänsten.

Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera på engelska, och det är meriterande att även kunna kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Beroende på din karriärbakgrund kan anställningen vara postdoktor eller forskare. Vid anställning som postdoktor söker vi främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-17.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Per-Anders Hansson
Professor
per-anders [dot] hansson [at] slu [dot] se

Länk till den här sidan
https://internt.slu.se/min-anstallning/lediga-anstallningar?rmpage=job&rmjob=4551&rmlang=SE

Publicerad: