Silverkvisten

Föreningen Skogens styrelse delar ut valfritt antal silverkvistar till personer som på det regionala planet eller på ett lokalt plan har gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning (”aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen”). Priset består av en nål samt diplom.

SilverkvistenUtdelas: 5-10 kvistar per år.
Beslut: Styrelsen.
Utdelning: Vid regionala / lokala arrangemang, exkursioner eller sammankomster inom ämnesområdena skog, skogsbruk och miljö. Exempel på utdelare: Landshövding, styrelseledamot i Föreningen Skogen, ordförande i ideell naturvårdsorganisation / skogsvårdsförening eller motsvarande.

Pristagare 2022
Per-Göran Olausson

Pristagare 2021
Bengt Andersson [Läs mer]
Mathilda Clausén Wingårdh [Läs mer]
Cecilia Roth [Läs mer]
Hanna Holmberg [Läs mer]

Pristagare 2020
Mats Wejdmark
Viveka Beckeman

Pristagare 2019
Bosse Karlsson
Kristina Wallertz
Bernt Hermansson [Läs mer]
Helene och Lars-Göran Löfgren [Läs mer]

Pristagare 2018
Tony Andreasson [Läs mer]
Inger Sandström [Läs mer]
Erik och Lena Walfridsson
Eva-Lisa Lindvall
Johnny Knutsson

Pristagare 2017
Lars Granberg [Läs mer]
Mats Blomberg  [Läs mer]
Camilla Logarn [Läs mer]
Torbjörn Näslund [Läs mer]
Harald Säll [Läs mer]

Pristagare 2016
Gert Magnusson
Anita Osterling [Läs mer]
Jonas Skyttmo [Läs mer]
Jens Meyer [Läs mer]

Pristagare 2015
Bengt-Åke Alriksson [Läs mer]
Christer Karlsson [Läs mer]
Johanna From [Läs mer]
Tomas Liljeberg

Pristagare 2014
Börje Börjesson [Läs mer]
Anna Marntell [Läs mer]
Inge Wästlund [Läs mer]
Jonnie Friberg
Ingemar Mäkitalo
Birgitta Boström [Läs mer]
Holger Hansson

Pristagare 2013
Marja Gustafsson [Läs mer]
Jan Skogh [Läs mer]
Berndt Söderberg
Anders Eriksson
Johannes Eriksson
Kjell-Ola Bergström
Håkan Stoor
Göran Espmark

Pristagare 2012
Georg Strömbäck [Läs mer]
Magnus Strandberg

Pristagare 2011
Lars Pekka
Gabriel Danielsson [Läs mer]
Torbjörn Rydå
Kenneth Wigermo

Pristagare 2010
Hans Carlander [Läs mer]
Gunnar Jansson
Tonny Kubènka [Läs mer]
Heine Krekula [Läs mer]
Urban Svensson
Per Unnes

Pristagare 2009
Kjell Jonsson
Staffan och Agnete Kinman [Läs mer]
Sverker Kärrsgård

Pristagare 2008
Kjell Persson
Pelle Sallin

Pristagare 2007
Lennart Sidén
Sven-Erik Wiklund
Produktionsledare Jonny Stenmark, Holmen Skog
VD Ulf Sandström, Skogsmaskinföretagarna
Leif Gullin
Skogsskötselpecialist Stig Brännvall, Sveaskog Norrbotten
Ordförande Karin Baer, Vilhelmina norra sameby
Skogsföryngrinsspecialist Ulf Allvin, Sveaskog Götaland
Lärare Jan Ahlm, Kalix naturbruksgymnasium

Pristagare 2006
Skogsmästare Thorbjörn Bäck, Naturbruksgymnasiet Östergötland
Författare Örjan Hill, Hökerum
Sven-Erik Holmgren
Ingemar Isaksson, Länsarbetsnämnden Luleå
Kontrollmätaren Hans Hansson, Österbymo
F.d Virkesköpare Jan-Eric Karlström, Holmen Skog (Info: www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/finspong/)
Skogsägare John Olsson, Osby
Skog Dr Magnus Petersson, Södra Skog (tidigare vid SLU och Skogsstyrelsen)
Skogsmästare Ingmar Östman, Holmen Skog

Pristagare 2004
Lennart Andersson, Bråta
Gösta Axelsson, Friluftsfräjandet, Storvreta
Skogsvårdschef Ingemar Bertilsson, Mellanskog
Sven-Olof Emilsson, Nybro, Södra Kalmarsunds sbo
Geir Eriksen, Vänersborg
Staffan Jonsson, Skogsägarna Norrskog, Görvik
Evert Kastebo, Norrbotten
Bitr skogschef Mats O Olsson, Södra Skog
Bo Persson, Mariestad
Sven Strömberg, SCA Skog AB, Östersund
Skogsbiolog Magnus Wadstein, Västervik, SVS Östra Götaland
Lif Marriott, Hull, Storbritannien

Pristagare 2003
Roland Byfalk
Rolf Fogelstrand
Lars-Göran Jönsson
Sbo-ordförande Bror Carlén, Västra Skogsägarna
Jan Karlsson, SVS Jönköping-Kronoberg
Tommy Karlsson, Smålatorp, Lönsboda
Åke Carlsson
Gillis Claesson, SVS, distr Nässjö-Sävsjö
Olle ”Byss-Olle” Lindblom
SkogDr Tomas Lundmark, Försöksledare Vindelns försökspark, SLU
Henrik Nilsson
Skogsvårdskonsulent Bengt-Olov Rosenqvist, Ladviks kursgård
Skogschef Per-Göran Strömmer, Norrskog

Pristagare 2002
Skogsvårdsspecialist Ture Degerlund
Skogsvårdskonsult Anders Jönsson
Länsarbetsnämnden Rolf Nilsson
Skogsvaktare Lars-Erik Persson
Projektledare Davis Rönnblom
Lärare Jörgen Wikström
Lars-Donald Axelsson

Pristagare 2001
Skogsinspektor Bengt Johansson
Friherre Johan T. Adelswärd
Skogsmästare Bengt Algotsson
Råvaruchef Åke Arvidsson
Länslantmätare Mats Backman
Försökstekniker Per-Eric Björklund
Jägmästare Gunnar Delfin
Skogsrådgivare Stig Forngren
Jägmästare Ove Jansson
Skogvaktare Lars Johansson
Skogsvårdskonsulent Torsten Claesson
Distriktschef Staffan Nilsson
Distriktschef Bengt Tobiaesson
Margareta Edlund
Lärare Bo Lindvall

Pristagare 2000
Jägmästare Lars Bengtsson, Skogsvårdsstyrelsen Sollefteå
Olaf Bergman, ledamot i Norrskogs Styrelse, ordf i Vilhelmina övre Sockenallmänning
fd distriktschef Bo Johansson,Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Höör
Försöksledare Ulf Johansson, Tönnersjöhedens försökspark
Jägmästare Lars Morén, Dalarna/Gävleborg
Skogsmästare Per Erik Norlin
Skogvaktare Björn Rutström, Statens Fastighetsverks Jokkmokksdistrikt
Dan Rönnqvist, Lycksele skogsförvaltning, SCA Forest and Timber AB
Martha Wägeus, Friluftsfrämjandets friluftsmiljöråd

Pristagare 1999
Skogsvårdskonsulent Göthe Brorsson
Jägmästare Jens Bjerregaard
Företagsledare Erling Andersson
Avdelningsdirektör Lennart Magnusson
Skogsvaktare Inge Persson
Lennart Öhman
Stf länsjägmästare Rolf Niklasson
Stifsskogvaktare Sven-Erik Green
Skogsvårdskonsulent Gösta Kvarnström
Styrelseledamot Olle Hemmingsson
Företagsekonom Lars Isac Morell

Pristagare 1998
Carl-Johan Hultberg
Egil Jonsson
Lennart Bergman
Börje Ohlsson
Fritz Eriksson
Per-Martin Jakobsson
Lennart Gustavsson
Lennart Berggren

Bertil Carlfors
Urban Wiss
Gunnar Nyman
Bill Wahlgren
Sven Anell
Walter Eklind
Kjell Wallén
Gustav Johansson

Pristagare 1997
Ingemar Albinsson
Sigge Backlund
Jan-Olof Edlund
Åke Ekberg
Brith-Inger Eriksson
Hans Hultberg
Gösta Jonsson
Hans Liedholm
Agne Magnusson
Stig Ohlsson
Anders Paulsson
Malte Samuelsson
Lars Södersten
Bertil Thyr
Peter Wigelius
Nils O. Carlsson

Pristagare 1996
Inga pristagare silverkvisten

Pristagare 1995
Skogstekniker Stig Karlsson
F.d. AO-chef Alvar Knutsson
Skogsförman Kurt Rodhe
Skogsarbetare Kjell Ågren
Stiftsskogvaktare Sören Pettersson
Monica och Karl-Olof Persson

Pristagare 1994
Skogsmästare Carl-Åke Wahlin
Distriktchef Egon Lundberg
Tekn. assistent Ingvar Alexandersson
Skogsmästare Hans Pilkvist
Distrikchef Joachim Tiefensee
Jägmästare Sten Wennberg
Enhetschef Thorvald Stärner
Skogsvårdskonsulent Mats Holm
Gustav Palmgren
Skogsinspektor Bengt Eriksson
Rolf Gabrielsson
Vilhelm Jakoknantti
Kronojägare Per Ragnar Norén
Eje Sandell
Distriktchef Helge Mårtensson
Alf Tjernberg
Lokalombudsman Göte Hurtig
Lars Högberg
Lars-Erik Larsson
Bo Grandin

Pristagare 1993
Skogsfaktor Rolf Tidehag
Stiftskogvaktare John Mattsson
Skogsmästare Olov Axelsson
Lantmästare Henrik Lovén
Stiftsskogvaktare Mats Krusmon
Företagsläkare Karl-Erik Sjöberg
Skogvaktare Karl-Erik Olsson
Inspektor Sven-Olof Ekqvist
F.d. skogsvårdschef Thorsten Nilsson
Plantchef Lars-Ola Bladh
Skogsvårdskonsulent Lennart Nordqvist
Enhetschef Svante Lundin
Skogsförvaltare Tore Tiger
Kronojägare Hans Sjölund
Kronojägare Arne Bergman
Kronojägare Rune Svensson
Skogsarbetare Lars Erik Larsson
Regionassistent Anders Ekberg
Skogsägare Martin Johansson
Skogsägare Nils Gabrielsson

Pristagare 1992
Skogsinspektor Kjell Boman
Skogvaktare Rune Karlsson
Förvaltare Stig Nilsson
Skogsmästare Sten Palmgren
Skogsfaktor Tore Rautila
Skogsvårdsassistent Per Olof Berg
Skogsvårdskonsulent Bo Thor
Skogsvårdskonsulent Sune Olsson
Förvaltare Lars-Erik Wigert
Skogsinspektor Gunnar Ershede
Skogsinspektor Gunnar Zakrisson
Lantbrukare Bengt Berggren
Hemmansägare Gunnar Brännström
Skogsbrukare Staffan Tranell
Förman Ragnar Eriksson
Lolkalombudsman Bert-Ove Bäckman
Kronojägare Helge Andersson
Kronojägare Ingvar Fransson
Skogvaktare Alf Johansson
Friherrre Carl-Hugo Hamilton
Jägmästare Carl-Gustaf Åkerhielm
Friherre August Trolle-Löwen
Skogvaktare Ebbe Lind
Rektor Carl-Henrik Ryhede
Vilmar Henriksson

Pristagare 1991
Rektor Bengt Johansson
Skogsägare Ingemar Nilsson
Skogsmästare Henrik Sandström
Skogsmästare Egon Jonsson
Skogsinspektor Leif Degrelius
Planchef Björn Nystedt
Förvaltarassistent Carl-Johan Boström
Fältchef Inge Andersson
Skogsmästare Arvid Munther
Kronojägare Uno Lundqvist
Kronojägare Nils Nilsson
Kronojägare Lars Svensson
Lantmästare Erik Bergström
Plantskoleföreståndare Bengt Wass
Hemmansägare Erik Modig
Mätningsinspektor Ivar Axelsson
Skogsförvaltare Ingemar Eriksson
Skogsinspektor Bernt Fransson
Skogsarbetare Roland Johansson
Ekolog Rolf Lundkvist

Pristagare 1990
Skogsfaktor Sixten Hultin
Skogsvårdsassistent Staffan Lindeborg
Skogsarbetare Carl Olof Hansson
Stiftsskogvaktare Henry Holm
Skogsvårdskonsulent Leif Hemberg
Skogsvårdskonsulent Sven Erik Magnusson
Skogsvårdskonsulent Bengt Södereng
Friherre Anders Koskull
Virkesmästare Bertil Ström
Inspektor Jonas Sandström
Skogsägare Ernst Grip
Skogsägare Arvid Olsson
Inspektor Göte Andersson
Kronojägare Bertil Stenlund
Kronojägare Curt Strömberg
Skogsarbetare Lars-Erik Wetter
Jägmästare Olle Lennartsson

Pristagare 1989
Skogvaktare Erik Panth
Skogvaktare Birger Jonsson
Skogvaktare Sten Nordqvist
Skogsägare Ingvar Sjöstrand
Skogsägare Martin Alback
Regionchef Göte Sandbäck
Skogsmästare Torwald Persson
Jägmästare Leif Johnsson
Kronojägare Nils Eriksson
Skogsarbetare Nils Erik Åberg
Skogsvårdsassistent Olof Uvesjö
Skogsvårdskonsulent Bengt Andersson
Skogsmästare Bengt Johansson
Skogsmästare Bengt Nordh
Bitr länsjägmästare Erik Jonsson
Roland Blomkvist
Skogsarbetare Bror Eklund
Skogsinspektor Veste Vestesson
Godsägare Bengt Bennet
Arbetsledare Axel Mattson
Skogsförvaltare Åke Bark
Jägmästare Bengt Andersson

Pristagare 1988
Ombudsman Sten Bremer
Civiljägmästare Karl G Rosendal
Godsägare Magnus af Petersens
Friherre Carl Gabriel Beck-Friis
Dr Fredrik Celsing
Skogvaktare Ingemar Gustavsson
Skogsvårdskonsulent Kjell Benjaminsson
Plantskoleföreståndare Erik Melin
Skogsvårdsassistent Tord Hansson
Skogvaktare Lennart Andersson
Kronojägare Filip Roslund
Kronojägare Ebbe Aronsson
Förvaltarassistent Svcen Åke Johansson
Skogsvårdsassistent Arne Stenberg
Jägmästare Johan Gripenstedt
Lantbrukare Hans Oredsson
Inspektor Sven Söderqvist
Inspektor Karl-Gustaf Öhlén
Inspektor Lars Mattsson
Skogsarbetare Gösta Hägglund

Pristagare 1987
Skogsbrukslärare Jan-Olof Granberg
Stiftsskogvaktare Olof Källner
Inspektor Ture Vestring
Skogsvårdsassistent Karl-Gustav Karlström
Skogvaktare Ture Nilsson
Greve Carl-Axel Wachtmesiter
Kronojägare Nils Nilsson
Skogsarbetare Henry Karlsson
Skogsvårdsassistent Henry Sjöberg
Assistent Per Nilsson
Skogsvårdskonsulent Lars Almqvist
Jägmästare Erik Wirén
Inspektor Pär Johansson
Skogsvårdsledare Olle Jansson
Distriktschef Allan Ljunggren
Jägmästare Finn Heijbel
Skogsarbetare Torris Lars Larsson
Skogsägare Sigvard Green
Skogsägare Stig Norberg
Skogvaktare Yngve Larsson
Förvaltare Lars Magnusson
Byrådirektör Bengt Pettersson
Skogsvårdsassistent Gösta Skogvall
Skogsmästare Per-Gunnar Blixt

Pristagare 1986
Inspektor Lars Andreassen
Kronojägare Arne Anttila
Jägmästare Elof Börjars
Jägmästare Greger Carpelan
Skogsbrukare Hans Danielsson
Inspektor Ivar Eriksson
Ingenjör Nils A Hedman
Sixten Mörthén
Henning Nielsen
Göte Nilsson
Arbetsledare Helge Nordlund
Jägmästare Curt Norrman
Skogsvårdskonsulent Bertil Olsson
Assistent Gösta Semneby
Kronojägare Åke Svensson
Plant föreståndare Lennart Wedin

Pristagare 1985
Kronojägare Stig Grahn
Skogsarbetare Patrik Gabrielsson
Kronojägare Otto Ottosson
Kronojägare Nils-Erik Karlsson
Virkesmätare Hilding Karlsson
Skogsmästare Eric Jansson
Skogsförvaltare Boy Jensen
Jägmästare Gösta von Friesendorff
Skogvaktare Bernt Backryd
Skogvaktare Bo Danielsson
Skogvaktare Yngve Knutsson
Skogsfaktor Folke Jönsson
Jägmästare Kjell-Eric Ericsson
Jägmästare Bengt Wesser
Jägmästare Anders Bergman
Skogsmästare Nils Mattsson
Skogsvårdskonsulent Gustav Gustavsson
Svks Erik Sundin
Entreprenör Gunnar Andersson

Pristagare 1984
Curt-Olof Fredholm
Egon Andersson
Verner Petersson
Lars-Erik Holmberg
Fride Holmberg
Ulf Lennerthson
Sven Andersson
Åke Bengtsson
Rune Gårdh
Olof Hansson
Bengt Karlsson
Bengt Kjellberg
Rune Lööv
Bo-Göte Jordansson
Sven-Åke Lidén
Bengt Lundström
Gösta Eriksson
Åke Östermark
Kjell Johansson
Olle Enkvist
Eric Wandefors
Sigurd Blomqvist

Pristagare 1983
Försökstekniker Bertil Andersson
Skogsmästare Sven Wiman
Försökstekniker Kjell Åman
Skogsarbetare Gustav Berglund
Skogsvårdschef Rolf Berglind
Plantchef Helge Strömgren
Godsägare Anders von Stockenström
Skogsmästare Sven Nordlander
Skogsägare Ebbe Rybeck
Skogvaktare Arthur Karlsson
Skogstekniker Henry Lindberg
Distr föreståndare Yngve Kemi
Distr föreståndare Arne Magnusson
Kronojägare Algot Sandberg
Skogsarbetare Stefan Edvardsson
Kronojägare Gustaf Persson
Skogsförvaltare Nils Runnérus
Regionchef Folke Eriksson
f Länsjägmästare Sven Eriksson
Skogsmästare Nils Säfström

Pristagare 1982
Teknisk chef Sigurd Andersson
Jägmästare Henrik Danckwardt-Lillieström
Jägmästare Ulf Danielsson
Skogv Hilding Eriksson
Skogsbrukare Joma Malte Eriksson
Sv-förman Gunnar Johansson
Insp Tage Johansson
Jägmästare Olle Larsson
Skogv Sven Larsson
Skogsförv Gösta Nilsson
Assistent Eilert Nordvall
Skogv Oscar Persson
Godsägare Christoffer Rappe
Rektor Lennart Starräng
Kronojägare Jens Wiberg
Kronojägare Einar Wiborg
Skogsbrukare John Ångström
Regionchef Lennart Hildingsson
Teknisk chef Åke Andersson
Jägmästare Karl-Wilhelm Friberg
Kommunalråd Oskar Grundström
Kronojägare Bertil Jansson
Stiftsjägmästare Helmer Jansson
Revirförv Rune Nelzén
Rådgivn assistent Stig Olsson
Skogsvårdsledare Rune Selemark
Skogsbrukare Hilding Sigsarve
Skogsvårdsass Ove Stein
Stiftsskogv Hans Svallin
Godsägare Arvid Wachtmeister
Skogsförman Thure Axelsson
Skogsförman Jonas Byström
Distr kronojägare Kjell Portström

Pristagare 1981
Lantbrukare Åke Brate
Kronojägare Mauritz Edelbro
Skogsinspektor Lars Fredriksson
Skogsarbetare Helge Gunnarsson
Skogsinspektor Knut Ingolf
Baron Fritz Klingspor
Skogsvårdskons Evert Månsson
Skogsvårdskons Helge Nilsson
Skogsvårdskons Martin Pettersson
Kronojägare Fredrik Pettersson
Oberregierungsrat Peter Splett

Pristagare 1980
Godsägare Rutger Wachmeister
Skogsvårdsledare Erik Kram
Svks Georg Ericsson
Svks Åke Blomgren
Stiftsskogv Axel Grenestam
Stiftsskogv Arne Eriksson
Distriktschef Agne Möller
Skogsförvaltare Tor Holmgren
Skogsförvaltare Folke Hedenmark
Assistent Etlar Skou
Svks Eric Andersson
Lantbrukare Erik Eriksson
Lantbrukare Arne Jonsson
Regionchef Harry Björsson
Lantbrukare Sven J Svensson
Lantbrukare Isidor Bergman
Lantbrukare Göran Nilsson
Lantbrukare Sonny Esp
Länsjägmästare Hugo Andersson

Pristagare 1979
Maskinist Eric Albertsson
Kronojägare Mattias Andersson
Jägmästare Gustaf Aronsson
Jägmästare Elof Borjars
Skogsmästare Bengt Dahlfors
Plantskoleförest Ruben Ek
Förvaltarass Arne Englund
Jägmästare Elof Eriksson
Inspektor Yngve Franzon
Kronojägare Verner Granqvist
Överstelöjtnant Richard Montgomery-
Cederhielm
Jägmästare Bo Nilsson
Vägmästare Sven Nordström
Godsägare Gert Treschow
Skogsvårdskons Svante Vikner
Jägmästare Anders Ågren

Pristagare 1978
Avdchef Sten Beskow
Skogsbrukare Sven Bjureld
Fältassistent Erik Blom
Plantskoleförest Nils Bredoff
Skogsbrukare Ragnar Hallsten
Skogsbrukare Sven Hedberg
Skogsarbetare Helge Håkansson
Jägmästare Stig Lundberg
Kronojägare Per Paulsson
Skogsinspektör Ruben Persson
Skogsbrukare Ulf Ribers
Skogsbrukare Axel Sandström
Jägmästare Kaljo Sotter
Skogsförvaltare Gösta Svanberg
Länsjägmästare Tore Tejle

Pristagare 1977
Skogsinspektör Erik Ståål
Skogsvårdskons Harry Durefelt
Skogsvårdskons Bror Pehrsson
Kronojägare Fridolf Holmberg
Kronojägare Gunnar Backman
Kronojägare Sven Edling
Disponent Karl Paulsson
Direktör Wilhelm Johansson
Lantbrukare Karl Berg

Pristagare 1976
Försökst Oscar Andersson
Försökst Bengt Jansson
Överskogvaktare Erik Johansson
Skogsmästare Sture Johansson
Jägmästare Arne Krogh
Jägmästare Stig Lindberg
Jägmästare Birger Ljunghammer
Försökst Axel Lundmark
Kronojägare Mattias Rantapää
Jägmästare Sverker Svensson
Lantmästare Magnus Toll
Godsägare S G Fr. Adl.-Adelsköld

Pristagare 1975
Kapten Nils Ludwig Arfwedsor
Skogsförvaltare Bengt Ekman
f Riksdagsman Ragnar Ekström
Skogsörvaltare Gunnar Jacobsson
Stiftsskv Harald Jonsson
Dr Elmar Kohh
Grev Louise Montgomery
Skogsarbetare Tore Nyström
Skogsförvaltare Folke Wetterhall

Pristagare 1973
Forstattaché Nicolai Telegin

Pristagare 1973
Friherre Otto Ramel
Förvaltare Folke Nilsson

Pristagare 1971
Forstmästare Teppo Warras

Pristagare 1970
Forstattaché Graf zu Dohna

Pristagare 1969
Jägmästare Stig W Ekman

Pristagare 1968
Docent E Stebnicka
Professor E. Krzysik

Pristagare 1967
Konsul Axel Boman

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb