Närskog

Närskog
100
145
Häftad

Har du skog nära stan? Att sköta skog nära städerna är en särskild utmaning. De många besökarna skapar problem – och möjligheter.

Den här boken ger inspiration och idéer till både privata skogsägare och kommuner eller andra större markägare. Inspiration för att bjuda på sköna skogsupplevelser. Idéer om hur man kan kanalisera besöken. Svar på frågan hur kommunala skogsägare kan låta allmänheten ta del i beslutsprocessen. Men också exempel på hur man som företagare kan vända anstormningen av folk till en lönsam affärsverksamhet.

 

Liselott Eriksson
56