Mer än bara träd

Mer än bara träd
999
999
Kartonnage

Slutsåld - kontakta oss för ev mer information.

Snabbstart för skogsägare. Varje bransch har ju sina speciella ord. Ord som är självklara för den som har varit med länge. Men som utesluter alla som inte har de rätta förkunskaperna. Om du har koll på de här 57 orden så vet du vad skogsbruk går ut på. Då är du i gång!

Boken är skriven och fotograferad för dig som är nybliven skogsägare. Eller funderar på att bli. Men den passar också till dig som av andra skäl vill ta ett steg in i skogsbrukets värld.

Om du är skogsägare kan du prata effektivare med dina skogliga rådgivare, du är redo att bygga på med annan kunskap, du kan läsa fastighetsannonser med behållning, sköta din skog bättre – och kanske få lite mer betalt för ditt virke.

Carl Henrik Palmér
115