Försök Til et Swenskt Skogs- och Jagtlexicon

Försök Til et Swenskt Skogs- och Jagtlexicon
170
200
Inbunden

Den här handboken från sent 1700-tal förklarar hur skogen borde tas om hand. Författaren ger målande beskrivningar av hur kronoskogar bör bevakas, kalmarker planteras, vargar fångas och pottaska brännas.

Läsningen blir en riktig tidsmaskin! Med intressant nyskriven essä av Kerstin Ekman om författaren, öfwerjägmästare M. H. Brummer.
 

M. H. Brummer
159