En bruksskogs historia

En brukskogs historia
195
295
Inbunden

I skogshistorien finns svar på många av de frågor som idag ställs om framtida effekter av dagens skogsbruk. Detta är bakgrunden till ett flerårigt forskningsprojekt inom Future Forests som nu resulterat i boken En bruksskogs historia.

Boken är en spännande och djuplodande berättelse om ett bruk och dess skogar i Östergötland, men innehåller också ett fantastiskt bildmaterial.
En bruksskogs historia är skriven av fotografen Bo Backström tillsammans med Lars Östlund, professor i skogshistoria, som ansvarar för projektet. Utgångspunkten är att utifrån de skogar som en gång tillhörde Finspångs Bruk kartlägga forna tiders sätt att bruka skogen och dra slutsatser av hur det påverkat dagens skogar.

Finspångs Bruk räknar sina anor till mitten av 1550-talet. Under ledning av Louis De Geer utvecklades det i början av 1600-talet till Sveriges viktigaste industri, främst på grund av sina kanoner och andra vapen.
– Vad som gör Finspång så lämpligt för en sådan här studie är det unikt stora källmaterialet, säger Lars Östlund. I de välbevarade och mycket innehållsrika arkiven finns kartor, indelningshandlingar och produktionsstatistik som sträcker sig långt ner i 1600-talet.
– Vår ambition har varit att på ett populärvetenskapligt sätt berätta om den spännande skogshistorien, säger Bo Backström, som skrivit merparten av texten.

Han står också för de vackra fotografier av dagens skogar som varvas med ett rikt överflöd av historiska bilder och kartor. Förutom det intressanta innehållet gör det En brukskogs historia till en mycket vacker bok, som lockar till läsning även av personer utan specialintresse i skogshistoria
– Vi vill visa hur de här skogarna har utnyttjats av människan under lång tid och hur de förändrats, säger Bo Backström. Men vi lyfter också fram de värden som finns i dagens skogar. Förhoppningen är att boken ska inspirera både till ökade insikter om dynamiken i ett brukat skogslandskap och till fördjupad forskning. Vi har bara lyckats tränga in i en del av det enorma källmaterialet och det finns utan tvekan mycket mer att hämta ur det.

Läs recension 

 

Bo Backström och Lars Östlund
248