Många sänkningar av massavedspris

Det är mycket rött i listorna den här månaden när prissänkningar har genomförts i flera delar av landet. Södra har till exempel sänkt priset på massaved och klentimmer med 25 kronor per fast­kubikmeter och bränsleved med 30 till 40 kronor. 

Förklaringen är ett stort utbud i Sverige och övriga Europa. Det är många som behöver avverka när granbarkborrarna härjar i skogen, och det är mycket av det skadade virket som blir massaved och bränsleved. 
Samtidigt finns det tecken på en avmattning i den globala konjunkturen.
Holmen och Stora Enso har följt efter och sänkt ­priset på massaved i Götaland. Vi ser också sänkningar i Mellansverige. Sveaskog, Forimp, Mellanskog, Västra Värmlands och Dals skogsägareförening (VVDS) har sänkt massavedspriserna i vissa områden. Stora Enso har sänkt sina timmerpriser i Södermanland. I norra Sverige har SCA och Sveaskog sänkt massavedspriset.

Alla virkesköpare går inte ut och förklarar sin sänkning, men den som läser resultatrapporterna för första halvåret i år får veta att det är sämre tider för alla ­massavedsförbrukare (se även sidan 35 i SKOGEN 8/2020). Pappers­producenterna har fått se en rejäl nedgång i efter­frågan. Även för vissa förpackningssortiment ses en nedgång. Detta påverkar även massatillverkarna som förutom lägre massapriser också får göra affärer med en krona som blivit starkare i förhållande till dollarn, vilket missgynnar dem.

En liten motvikt mot allt det röda i listorna är Mellanskogs höjda slutavverkningspriser. Det beror på att föreningen infört en medlemspremie på barrtimmer. Medlemmar får ett tillägg på 30 kronor per kubikmeter toppmätt för alla sågbara sortiment. Det är ett led i en strategi att stärka fördelarna med medlemsskapet. 

I SKOGENs listor för slutavverkningar är premien medräknad, vilket innebär att dessa priser har höjts.
På vissa ställen handlar det dock bara om en mindre höjning, eftersom Mellanskog samtidigt har sänkt barr- och granmassavedspriset med 20 kronor i Uppland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Värmland. 
Att virkespriserna hänger med nedåt när tiderna blir sämre ser vi alltså nu. Det är nedslående i sig, men i ljuset av att kostnader för skogsbruket ökat de senaste åren är det ännu tråkigare. 

Från årsskiftet höjer dessutom Södra omlastnings­avdraget för skogsbilvägar som inte är framkomliga med släp från 12 till 25 kronor per fastkubikmeter. Konkurrenterna lär följa efter, om de inte redan genomfört en höjning. 
Det är klart att man kan hålla med Södra om att den som håller en hög standard på sina vägar också ska gynnas, men det högre avdraget är ännu ett ­tecken på en försämrad lönsamhet för skogsbruket.

PlusNästan hela ­Sverige hade en julimånad som var kallare
än normalt, enligt SMHI. Bra ur barkborre­synpunkt.

MinusDen senaste tidens sågverksaffärer gynnar inte priserna
på virkesmarknaden. Några få köpare blir väldigt ­dominerande.

SKOGEN 8/2020

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb