Pristagare – Guldkvisten – 2020

Svante Axelsson, samordnare Fossilfritt Sverige

Sveriges skogar har en nyckelroll för klimatet. Den möjligheten ser Svante Axelsson när han som nationell klimatsamordnare visar vägen mot ett fossilfritt Sverige.

I en tid när mycket framställs som dystert och svårt, förklarar han med klarsyn och smittsam entusiasm de möjligheter som finns. Han öppnar ögon för möjligheter till samverkan, utveckling och lösningar.

Med en stark tilltro till industrins vilja och förmåga att ställa om Sverige till en fossilfri välfärdsnation driver Svante på politiken för att den ska fånga upp industrins möjligheter.

Han ser Fossilfritt Sverige som ett Friskis&Svettis för industrin; oavsett form kan alla bli bättre. Men skogsnäringens stora bidrag, där 96% av processerna redan är fossilfria, lyfter han gärna fram som nåt av det viktigaste vi har.

Svante Axelsson förmåga och arbete med att visa vägen mot ett fossilfritt Sverige är inte bara viktig för att samhället ska ta vara på skogssektorns möjligheter – utan också för att den växande svenska skogen behöver en fossilfri värld att växa i.

Tomas Gullberg, verksamhetsledare Säker Skog

Mullrande motorsågar är livsfarliga. Lika så är snärtande grenar och fallande träd. De och många andra faror i skogsarbetet måste hanteras på rätt sätt och med rätt utrustning. Få om någon i Sverige har betytt så mycket för ett säkrare arbete i skogen som Tomas Gullberg.

Sedan starten av branschsamarbetet Säker Skog för tjugo år sedan har Tomas varit ledare för verksamheten. Under tiden har han varit drivande i arbetet att ta fram mororsågskörkortet och i dag har över 120 000 körkort utfärdats till skogfolk som lärt sig att hantera motorsågen, röjsågen och vistelsen i skogen på ett säkrare sätt.

Det har bara varit möjligt tack vare Tomas tålamod, envishet – och förmåga att samla och vägleda alla de människor och organisationer som har behövts för att göra verksamheten till vad den är i dag. Andra förutsättningar har varit hans skogliga och tekniska kunskaper.

Säkrare skogsarbete betyder dessutom effektivare, skonsammare och lättsammare skogsarbete. Tomas Gullbergs insatser har därför inte bara räddat liv och lem på många verksamma i skogen. Han har även gjort skogslivet roligare.

Kerstin Dafnäs, ordförande Spillkråkan

På några årtionden har andelen kvinnliga skogsägare ökat från 25 procent till närmare 40 procent. De nya skogsägarna har inte alltid kunnat känna sig hemma i den sedan länge mansdominerade världen.

Kerstin Dafnäs gör en stor insats för att ge kvinnorna den position de ska ha och den roll som hela skogsbruket behöver. De senaste åren gör hon det som ordförande i Spillkråkan, ett nätverk för kvinnliga skogsbrukare. Där verkar hon för kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och med att stärka kvinnors roll i skogssektorn.

Med engagemang driver Kerstin föreningen framåt, inte bara för att ge de enskilda medlemmarna en självklar roll i skogen eller kvinnliga skogsägare i allmänhet ett större inflytande, utan även för att ge en ibland lite tafatt omvärld ett normaliserat förhållande till kvinnliga skogsägare.

Kerstin Dafnäs har en stor betydelse för att bättre ta vara på den kompetens och förnyelsekraft som ännu inte fångats upp i skogssektorn.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb