SkogsSverige / Trä och träindustrin

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en lång tradition i Sverige. Trä spelar också en viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse: Dels är trä ett energieffektivt material som utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs. De växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dels har trä stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och kan därför användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 

Sverige har mer skog än vad vi någonsin uppmätt. Och nettotillväxten fortsätter starkt. Den svenska skogen räcker för att försörja en av världens största skogsindustrier med råvara – både till pappersindustrin och till sågverksindustrin.

Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten. Samtidigt konsumeras mycket trä i svensk byggsektor och träförädlingsindustri.

Av de 18,6 miljoner kubikmeter sågade trävaror, som producerats i Sverige år 2019, förbrukades cirka 5,6 miljoner kubikmeter inom landet. Den resterande delen, drygt två tredjedelar, exporterades till andra länder. Exporten av sågade trävaror ökade år 2019 till 29,5 miljarder kronor

Europa är svensk sågverksindustris viktigaste marknad, med Storbritannien som särklassigt viktigaste land. Nordafrika är också en mycket viktig region, särskilt för furuexporten. Asien, främst Kina, är den region dit exporten ökat mest de senaste åren. Ungefär hälften av exporten är furu- och hälften granprodukter. Av granprodukterna hyvlas det mesta som exporteras.

Sverige har 140 sågverk

Sedan 1970-talet har produktionen koncentrerats till allt färre sågverk. Förädlingsgraden har ökat successivt. Idag finns cirka 140 sågverk i landet.

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.

Se filmen ”En berättelse om svenskt trä” för en introduktion till svenskt trä och träindustri

Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä — en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.

Under ämnet ”Trä” på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

/ Senaste ur Skogsskötsel

På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb