På väg

Nu har vi plockat in På Väg från tidningen till webben. Se vilka branschkollegor som bytt jobb eller befattning. Eller fått skogliga utmärkelser. 

Har du bytt jobb?
­Har du börjat på en ny arbetsplats? Eller rekryterat nytt folk? Tagit examen? Fått en utmärkelse? Berätta för SKOGEN – och resten av världen! Berätta för SKOGENs läsare! Mejla text och bild till pavag [at] skogen [dot] se 

Sök ditt nya skogsjobb
Merläsning, SKOGEN-artiklar om skogsjobb 

 • Lars-Göran Stener

  UTMÄRKELSE. Lars-Göran Stener tilldelas 2018 års rikspris från Ekfrämjandet. Han är lövträds­förädlare och skogsforskare vid Skogforsks forskningsstation i Ekebo sedan 30 år. Ekfrämjandet skriver på sin webbplats att Lars-Göran har hjälpt till att ”förbättra det sydsvenska skogs­odlingsmaterialet av triviala ­lövträd såväl som av ädellövträdsarter. När björkförädlingen återupptogs i slutet av 1980-talet, efter en era då löv snarare bekämpades än befrämjades, jobbade Lars Göran oförtrutet med att successivt förbättra odlingsmaterialet.”

 • Thomas Persson

  Thomas Persson har börjat som virkesköpare på Siljan skog, Älvdals-kontoret och kommer huvudsakligen att arbeta i området Älvdalens kommun. Thomas har senast varit virkesköpare på Weda.

 • Erik Rhodin

  Erik Rhodin är ny virkesköpare på Siljan skog i områdena Vansbro och Hagfors kommuner. Han kommer att dela sin tid mellan områdena. Erik har gått skogsteknikerutbildningen på Gammelkroppa och har senast varit virkesköpare på Weda.

 • Magnus Wik

  Magnus Wik har börjat som ­virkesköpare på Siljan skog med i första hand Orsa kommun som sitt köpområde och kommer att höra till köpar­teamet på huvudkontoret i Mora. Magnus har skogsutbildning och kommer senast från egen entreprenadverksamhet.

 • Susanne Tranberg

  Susanne Tranberg är ny fastighetsmäklare på LRF Konsult i Västra Värmland med utgångspunkt från Karlstad/ Säffle. Hon har tidigare arbetat som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Karlstad och kommer närmast från en tjänst som husrådgivare/trähussäljare på Hjältevadshus i Värmland. 

 • Tina Olsson

  Tina Olsson är ny fastighetsmäklare på LRF Konsult i Östersund med områdena Krokom, Åre samt delar av Bergs kommun. Hon är agronom och reg fastighetsmäklare och har arbetat på Karl Danielsson egendomar i Norrköping de senaste fem åren.

 • Matti Erikoinen

  Matti Erikoinen är ny samordnare för Skogen i skolan i region Västernorrland. Han är jägmästare och tjänstgör till vardags som skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Han är också sammankallande för Härnösands kommungrupp, vilket innebär att han är med och planerar skogsdagar och praoveckor för högstadieelever i Härnösands kommun. 

 • Nils Ringborg

  Nils Ringborg har utsetts till Holmens direktör för internationella affärer. I denna roll ska han arbeta för att stärka Holmen och det nordiska skogsbruket i EU. Nils har jobbat länge inom ­kon­cernen och har senast varit affärs­om­rådes­chef för Holmen Paper. 

 • Marlene Bergström

  Marlene Bergström är plats­chef vid Setra Malå från och med den 1 oktober. Hon har arbetat inom koncernen som kundansvarig säljare och senast som försäljnings­chef för Skandinavien. Marlene efterträder Hans Liljeström.

 • Veronika Holmsten

  Veronika Holmsten har tills­vidareanställts som produktionsledare på Stora Enso i Ljusdal efter en provanställning. Hon är jägmästare och har tidigare varit trakt­planerare på Holmen skog i Delsbo.

 • Kai-Yee Thim

  Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna. Hon efterträder Ingrid Haglind, som har gått i pension, och kommer senast från Rise Bioeconomy där hon var chef för sektionen som arbetar med att säkra material avsedda för livsmedel.

 • Caroline Rothpfeffer

  Caroline Rothpfeffer börjar som kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk den 1 februari, en nyinrättad tjänst. Caroline Rothpfeffer har tidigare arbetat med miljöfrågor och skogsskötsel på både Billerud Korsnäs och Holmen skog, senast som hållbarhetschef med fokus på skogsfrågor och kommunikation på Billerud Korsnäs.

 • Juho Nummela

  UTMÄRKELSE. Juho Nummela som är vd på Ponsse har utsetts till årets affärsman i Finland. Företagets grundare Einari Vidgrén fick ­samma pris 1997 och därmed är Ponsse det enda företag hittills som har ­förärats priset två gånger.  

 • Adam Aljaraidah

  UTMÄRKELSE. Adam Aljaraidah som är vd på Virkesbörsen är en av årets mottagare av kungens entre­prenörspris Årets unga pionjär. ”Genom sitt driv och sin energi har Adam de rätta förutsätt­ningarna för att bli en inspiratör och förebild för dagens unga i Sve­rige”, säger prisets jury bland annat.

 • Torgny Näsholm

  UTMÄRKELSE. Torgny Näsholm tilldelas årets Marcus Wallenberg-pris. Han är professor på SLU i Umeå och får priset för upptäckten av skogsträdens förmåga att ut­nyttja organiska kväveföreningar. Priset är på två miljoner kronor.

Sidor