På väg

Nu har vi plockat in På Väg från tidningen till webben. Se vilka branschkollegor som bytt jobb eller befattning. Eller fått skogliga utmärkelser. 

Har du bytt jobb?
­Har du börjat på en ny arbetsplats? Eller rekryterat nytt folk? Tagit examen? Fått en utmärkelse? Berätta för SKOGEN – och resten av världen! Berätta för SKOGENs läsare! Mejla text och bild till pavag [at] skogen [dot] se 

Sök ditt nya skogsjobb
Merläsning, SKOGEN-artiklar om skogsjobb 

 • Björn Henningsson

  Björn Henningsson är planeringschef. Han har senast arbetat som gis-specialist på Bergvik skog och har tidigare bland annat varit produktionsledare på Billerud Korsnäs.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Anders Norlin

  Anders Norlin är virkeschef på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Han kommer närmast från Bergvik skog där han arbetade med virkesfrågor och vägförvaltning.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Nicklas Samils

  Nicklas Samils är chefsekolog på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Han kommer närmast från samma tjänst på Bergvik skog och har tidigare forskat och undervisat vid SLU och Uppsala universitet.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Moa Widman

  Moa Widman är skogsvårdschef på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Hon kommer närmast från en tjänst som certifikatsförvaltare på Bergvik skog. Moa har tidigare arbetat som skoglig trainee på Norra skogsägarna.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Lars Bremer

  Lars Bremer är fastighetschef på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Han kommer närmast från Bergvik skog där han var områdesansvarig för Värmland på fastighetsavdelningen. Lars har tidigare varit ­förrättningslantmätare på Lantmäteriet.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Torsten Persson

  Torsten Persson är ansvarig för it- och vindkraftsfrågor på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Han kommer närmast från Bergvik skog där han var partneransvarig och projektledare på vindkrafts­avdelningen.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Irene Wellert

  Irene Wellert är nyttjanderättsansvarig/ekonom på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Hon ­kommer närmast från Bergvik skog där hon arbetat med ­nyttjanderätter och fastighetsadministration på fastighets­avdelningen. Irene har tidigare arbetat med liknande frågor på Stora Enso skog.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Lena Ahlbäck

  Lena Ahlbäck är controller/redovisningsansvarig på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Hon kommer närmast från Bergvik skog där hon också arbetade som controller. Lena har tidigare bland annat arbetat som redovisningskonsult på Grant Thornton.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Magnus Bauer

  Magnus Bauer är finansdirektör (CFO) på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Han kommer närmast från Bergvik skog där han var controller. Magnus har tidigare även arbetat på Stora Enso skog.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Lars Sängstuvall

  Lars Sängstuvall är skogschef på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Han kommer närmast från Bergvik skog där han arbetade med skogliga analyser, gis, strategisk planering med mera. Tidigare har Lars arbetat med liknande ­frågor på Sveaskog. Han har även doktorerat i skoglig planering vid SLU.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • Lars-Erik Wigert

  Lars-Erik Wigert är vd på nybildade bolaget Kopparfors skogar. Han kommer närmast från Bergvik skog där han arbetade som skogschef. Tidigare har Lars-Erik bland annat varit regionchef på Stora Enso skog.

  Kopparfors skogar är ett nybildat bolag (med ett gammalt namn) som tar över 15 procent av Bergvik skogs skogsinnehav i samband med uppdelningen av bolaget. Skogsmarken finns främst i Dalarna och Hälsingland, men även i Värmland. Det nya bolagets säte är Falun och det är helägt av familjen Wallenberg genom förvaltningsbolaget Fam.

 • George Peterson

  George Peterson tillträder som ny vd för Moelven Vänerply senast den 1 november. Han kommer närmast från samma position på LMV i Lidköping där han tidigare även har varit marknads- och försäljningschef.

 • Paul Christensson

  Paul Christensson föreslås av LRF:s valberedning att bli ord­förande i LRF Skogsägarna efter Sven-Erik Hammar. 
  Paul har tidigare varit region­ordförande för LRF i Västra Götaland och är för närvarande styrelseledamot i Södra skogsägarna. 

 • Sven-Erik Hammar

  Sven-Erik Hammar blir ansvarig för LRF:s internationella skogs­frågor i EU. Han lämnar därmed posten som ordförande i LRF Skogs­ägarna samt även uppdragen som styrelseledamot och vice ­ordförande i LRF. 

 • Mats Sandgren

  Mats Sandgren valdes till ny styrelseledamot i Södra skogs­ägarna vid stämman i maj. Övriga ledamöter omvaldes, liksom ­styrelsens ordförande Lena Ek. Mats är jägmästare och har tidigare varit skogschef på Södra. Han har senast varit seniorrådgivare på SCA där han tidigare var vd, men lämnar nu yrkeslivet. Förutom i Södra har han även styrelseuppdrag i Biometria, Gröna arbetsgivare och Svenskt näringsliv.

Sidor