Om Skogens dag i riksdagen

Skogens dag i Sveriges riksdag arrangerades första gången 2016 är en viktig del i utvecklingen av föreningens opionsbildning. Skogens dag i riksdagen är ett möte mellan politiker, skogsägare och skogens organisationer och företag.

Skogens dag arrangeras av Kristdemokraterna och Föreningen Skogen. 

År Ämne
2016 Hur skapar vi skogslandet Sverige till 2050?
2017 Nationella Skogsprogrammet 
2018 Nyckelbiotoper, ekosystemtjänster och valår 2018!
   

 

Bild för David Persson
David Persson
Marknadsansvarig