Om Skogens dag i riksdagen

Skogens dag i Sveriges riksdag arrangerades första gången 2016 är en viktig del i utvecklingen av föreningens opionsbildning. Skogens dag i riksdagen är ett möte mellan politiker, skogsägare och skogens organisationer och företag.

Skogens dag arrangeras av Kristdemokraterna och Föreningen Skogen. 

År Ämnen som bla berörts:
2016 Hur skapar vi skogslandet Sverige till 2050?
2017 Nationella Skogsprogrammet 
2018 Nyckelbiotoper, ekosystemtjänster och valår 2018!
2019 Fjällnära skog och nyckelbiotoper
2020 Inställt p.ga. Corona-pandemin.
2021 Skogsutredningen och dess remissvar

 

Bild för David Persson
David Persson
Medlem- och marknadsansvarig