Jämförpriser Oktober 2011

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat
Grå färg = prognos.

JÄMFÖRPRISER • 15 SEPTEMBER 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms

 TallGran
Billerud573423
Holmen, Norrbotten514402
Norra Skogsäg, Luleålistan523394
SCA, Norrbotten572426
Sveaskog, Norrbotten534402
Holmen, Västerbotten514402
Norra Skogsäg, Skellefteålistan523394
SCA, Västerbotten572438
Sveaskog, Västerbotten532405
Norrskog, S. Lappland484400
   
Holmen, Västernorrl/Jämtl501421
Norrskog, Kustlistan479418
SCA, Västernorrland501421
Stora Enso, Jämtland451369
SCA, Jämtland501421
Holmen, Hälsingl/Medelp489403
Mellanskog, Häls/Härjed 4)477395
Sveaskog, Hälsingl/Härjed514420
Stora Enso, Hälsingland451369
Holmen, Härjed/Dal/Gästr495400
Mellanskog, Dal/Gästr 4)463405
   
Stora Enso, Dalarna426382
Sveaskog, Dalarna462420
Stora Enso, Gästrikland426399
Mellanskog, N. Värmland 4)448432
VVDS, V. Värmland 2)483441
Stora Enso, Värmland425382
Holmen, Uppland452421
Mellanskog, Uppl/Sthlm 4)448422
   
Sveaskog, Sörm/Närk/S.Värm458430
Stora Enso, N. Mälardalen 1)415391
Holmen, Västmanland451432
Mellanskog, Västmanland 4)448422
Sveaskog, Västmanl/Uppl449411
Holmen, N. Örebro451432
Mellanskog, N. Örebro 4)448422
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 4)460431
Stora Enso, Örebro414397
Stora Enso, Sörmland419405
Holmen, Sörmland/S. Örebro466446
Mellanskog, Sörmland 4)460431
   
Stora Enso, V. Götaland434440
Sveaskog, Skaraborg463471
Sveaskog, Götaland538505
Holmen, Norrköping497470
Holmen, Tranås497470
Holmen, Vimmerby497470
Södra, Götaland 3)520482
Frödinge Skog553498
Mellanskog, Gotland 4)494441
MASSAVED • 19 SEPTEMBER 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.

 BarrGranBjörk
Billerud330330
Holmen, Norrb/Västerb330330
Norra Skogsägarna350350
SCA, Norrb/Västerb330330
Sveaskog, Norrb/Västerb330330
    
Holmen, Västernorrland330330330
Norrskog , Västernorrland350362346
SCA, Västernorrland330342330
Holmen, Häls/Medelpad320335320
Holmen, Härjed/Dal/Gäst320335320
Stora Enso, Häls/Härjed330345325
Sveaskog, Häls/Härjed330345325
Mellanskog, Häls/Härjed320335320
    
Mellanskog, Dalarna/Gästr320335320
Stora Enso, Dalarna/Gästr330345325
Sveaskog, Dalarna/Gästr330345325
Holmen, Uppland320335320
Holmen, Västmanland320335320
Mellansk, Västmanl/Uppl320335320
    
Sveaskog, Uppland315330330
Mellanskog, Mälardalen320335320
Stora Enso, Mälardalen 1)315330310
Sveaskog, Västmanland315330330
Sveaskog, Sörmland320335330
Holmen, Sörmland320335320
    
VVDS, V. Värmland 2)340355340
VVDS, V. Dalsland 2)340365330
Mellanskog, Värmland320335320
Stora Enso, Värmland330345325
Sveaskog, Värmland330345325
Sveaskog, Örebro320335330
Stora Enso, Örebro315330310
Holmen, Örebro320335320
Mellanskog, Örebro320335320
Stora Enso, Bohus/Dalsl350365330
    
Holmen, Östergötland330345330
Sveaskog, Östergötland350365350
Holmen, Småland330345330
Södra, Götaland350365350
Mellanskog, Gotland330330320
Sveaskog, Skaraborg350350350
Sveaskog, Götaland350365350
    

FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförspriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget för jämförspriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening.
3) Åtvidaberg/Kinda.
4) Garantiprislistor.

Ur SKOGEN 9/11

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb