Jämförpriser oktober 2010

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

SNITTPRISER • 16 SEPTEMBER 2010
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
Billerud574432
Holmen, Norrbotten526390
Norra Skogsäg, Luleålistan524384
SCA, Norrbotten528382
Sveaskog, Norrbotten506383
Holmen, Västerbotten526390
Norra Skogsäg, Skellefteålistan524395
SCA, Västerbotten528394
Sveaskog, Västerbotten507387
   
Holmen, Västernorrl/Jämtl494412
Norrskog, Kustlistan502418
SCA, Västernorrland497413
Stora Enso, Jämtland503444
SCA, Jämtland497413
Holmen, Härjed/Dal/Gästr521406
Holmen, Hälsingl/Medelp522414
Stora Enso, Hälsingland503444
   
Stora Enso, Dalarna500415
Sveaskog, Dalarna502442
Stora Enso, Gästrikland500415
Weda, Dalarna, Gästrikland490422
Holmen, Uppland509442
Mellanskog, Uppl/Sthlm503444
   
Sveaskog, Sörm/Närk/S.Värm517456
Stora Enso, N. Mälardalen 1)488445
Holmen, Västmanland530469
Mellanskog, Västmanland503444
Sveaskog, Västmanl/Uppl509452
Holmen, Örebro530469
Mellanskog, N. Örebro502444
Mellanskog, S. Örebro, S. Värml516457
Stora Enso, Örebro474433
Mellanskog, N. Värmland502444
VVDS, V. Värmland 2)512477
Stora Enso, Värmland474433
Stora Enso, Sörmland501451
Holmen, Sörmland544485
Mellanskog, Sörmland503444
   
Stora Enso, V. Götaland488445
Vida, Skaraborg 3)534518
Sveaskog, Skaraborg463454
Sveaskog, Götaland566501
Holmen, Norrköping575529
Holmen, Tranås567521
Holmen, Vimmerby571519
Södra, Götaland571519
Vida, Småland 4)534500
Mellanskog, Gotland517440

MASSAVED • 16 SEPTEMBER 2010

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 BarrGranBjörkAsp
rensort
Billerud330330300
Holmen, Norrb/Västerb300300
Norra Skogsägarna350350280
SCA, Norrb/Västerb300300240
Sveaskog, Norrb/Västerb300300300240
     
Holmen, Västernorrland305320305
Norrskog , Västernorrland308320291232
SCA, Västernorrland305317305241
Holmen, Hälsingland305320305255
Holmen, Härjedalen305320305255
Stora Enso, Häls/Härjed305320300260
Weda, Hälsingland/Härjed305320300
 
Mellanskog, Dalarna/Gästr305320300260
Stora Enso, Dalarna/Gästr305320300260
Sveaskog, Dalarna/Gästr305320305255
Weda, Dalarna/Gästr305320305
Weda, Mälardalen305320305
Holmen, Uppland305320305
Holmen, Västmanland305320305255
Mellansk, Västmanl/Uppl305320300260
     
Mellanskog, Mälardalen305320300260
Stora Enso, Mälardalen305320300260
Sveaskog, Uppland305320305255
Sveaskog, Västml/Söderm305320305255
Holmen, Sörmland305320305255
     
VVDS, V. Värmland315330300290
Mellanskog, Värmland305320300300
Stora Enso, Värmland305320300260
Sveaskog, Värml/Örebro305320305290
Weda, Värml/Örebro305320305
Stora Enso, Örebro305320300260
Holmen, Örebro305320305290
Mellanskog, Örebro305320305300
Stora Enso, Bohus/Dalsl315330300260
     
Holmen, Östergötland315330300280
Sveaskog, Östergötland315330300280
Holmen, Småland315330300280
Vida315330300255
Södra, Götaland315330300250
Mellanskog, Gotland315300300255
Sveaskog, Skaraborg315330300275
     
FÖRKLARINGAR
SNITTPRISER:
• Listan återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs samman.
• Priserna gäller avverkningsuppdrag.
• Avverkningskostnader är inte fråndragna.
• Underlaget är köparnas prislistor och VMF: Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norra och för låga i södra Sverige.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaveden anges exkl. transportavdrag.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening
3) Tall Hestra, gran Borgstena
4) Tall Hestra, gran Vislanda

SKOGEN 9/10

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb