Ytterst besvärligt på virkesmarknaden

2 mars 2009 Det råder överskott på massavedmarknaden i Mellansverige med kvoterade inkörningar och höga industrilager. Mellanskog ser sig därför nödgad att följa de prissänkningar som Holmen Skog och Stora Enso har gjort i marknaden.

Det skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Det nya priset är baspris 250 kr/m3fub för barrmassaved och lövmassaved och 265 kr/m3fub för granmassaved i Mellanskogs verksamhetsområde. Priset gäller fr o m 3/3 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb