WWF vill se politiska krafttag i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Många av de rödlistade arterna kommer att dö ut om inte den skogspolitiska ambitionen stärks, skriver Världsnaturfonden WWF i en ny rapport.
Om inte Sverige agerar kraftfullt för att vända den negativa utvecklingen riskerar det att slå hårt mot landet, både miljömässigt och ekonomiskt, enligt rapporten.
Som exempel på ett sådant ekonomiskt bakslag nämns att virkestäta skogar minskar viktig föda, som blåbärsris och andra risväxter, för älgen.Det, i sin tur, leder till att älgen betar mer av skogen med miljarder i minskade virkesintäkter som följd. 
”Svensk produktion av skogsråvara har varit enormt framgångsrik, men nu märks de negativa konsekvenserna på livet i skogen allt tydligare. Det intensiva skogsbruket sker på bekostnad av skogens ekosystem och arter. Vi måste vända trenden medan det ännu är möjligt”, kommenterar Peter Westman, biträdande generalsekreterare, i ett pressmeddelande från WWF.
I rapporten hänvisas till SLU Artdatabankens uppgifter om att nästan 90 procent av skogens 2 041 rödlistade arter påverkas negativt av skogsbrukets avverkningar. 
”Trots att Sverige rapporterar till EU att livsmiljön i 14 av 15 skogstyper inte är gynnsam för den biologiska mångfalden, avverkas årligen motsvarande cirka 32 000 fotbollsplaner av biologiskt värdefull skog”, skriver WWF.
De föreslår att svensk skogspolitik ändras genom ett antal åtgärder. Bland annat vill man att skogsvårdslagen revideras och följer miljöbalken med målet att bevara biologisk mångfald.  Man vill också se stärkta sanktionsmöjligheter vid lagbrott. 
 
 
TRETTIO PPROCENT BÖR SKYDDAS
 
Vidare anser WWF att 30  procent av skogen ska skyddas, främst genom formellt skydd samt att nyckelbiotopsinventeringen återupptas. Det behövs också ett nationellt mål för återskapande och skötsel av prioriterade skogstyper, anser de.
De vill att ansvarsfulla skogsägare uppmuntras att bevara, utveckla och redovisa naturvärden främst genom ekonomiska styrmedel. En annan önskad åtgärd är att det vetenskapliga rådet ska utvecklas så att "det kan ge regering och andra beslutsfattare stöd i arbetet med att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster".
WWF:s rapport har mötts av kritik från bland andra Gunnar Lindén, expert på naturvårdsfrågor hos LRF Skogsägarna. Han twittrade om svag faktagranskning.
”Siffran om fåglar bygger på fågeltaxeringen från 2018, trots att 2019 års taxering visar flest positiva trender. Siffran om nyckelbiotoper kommer från en tolkad presentation på riksdagsseminarium i stället för Skogsstyrelsens redovisning i rapport”, skrev han.
 
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons