Weda Skog delas upp

17 augusti 2020 Råvarubolaget Weda Skog kommer att delas upp mellan de två ägarna Bergkvist-Insjön AB och Moelven Industrier ASA.

Alla 21 medarbetare i Weda Skog erbjuds anställning hos antingen Moelven Skog eller Bergkvist-Siljan.

Uppdelningen är en följd av fusionen mellan Bergkvist Insjön och Siljan Group 2019. Ägarna av Weda Skog bestämde sig då för att avveckla det långa samarbetet genom att dela upp och inkludera bolaget i sina egna verksamheter.

”Vi är glada över att vi har funnit denna lösning och extra nöjda med att ingen förlorar jobbet när Weda Skog blir en del av våra respektive verksamheter. I och med denna lösning får vi tillfört viktig kompetens till organisationerna och det innebär en mer ändamålsenlig råvaruförsörjning till våra sågverk i regionen”,  säger Ulf Bergkvist, styrelseordförande i Bergkvist-Siljan och Björn Johansson, vd  i Moelven Skog, i en gemensam presskommentar.

Den nya strukturen kommer att träda i kraft  den  första september men alla existerande virkeskontrakt kommer att bli avslutade i Weda Skogs regi fram till och med årsskiftet, enligt ägarbolagen.

Weda Skog har under tjugo år stått för råvaruanskaffningen till sågverken Bergkvistinsjön i Insjön och Moelven Dalaträ i Mockfjärd.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb