War-game blottade luckor i nematodkriget

9 november 2007 I Norge har myndigheter och företag genomfört en övning för att pröva handlingsberedskapen om masken anfaller. Det handlar om den fruktade tallvedsnematoden.

– Övningen visade att många problem för den enskilde skogsägaren har en tendens att undervärderas, säger skogsägarnas representant till skog.no.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb