Vitryssar klarar nya klimatet bäst

25 mars 2007 — Sätt granplantor som har stenhård vintervila, alltså gran från Östeuropa/
Vitryssland och kanske Karpaterna!

Vitryssar klarar nya klimatet bäst

Det rekommenderade Urban Nilsson, professor vid Lantbruksuniversitetet, när klimat- och skogsexperter gästade Smålands Skogsvårdsförbunds vintermöte om det nya klimatet. Trots att granen blåser ner, brinner upp, äts av barkborrar och får rotröta är den fortfarande ett bra alternativ lång tid framöver.
Men nästa gång du ska av-verka, plantera, röja eller gallra, fundera då över vad det innebär att våren kommer en månad tidigare och att hösten blir en månad längre om hundra år. Med mer regn, blötare och mjukare mark. Kanske en Gudrun vart 10:de år. Varmare och torrare somrar.

— Gallra färre gånger och tidigare. Kanske bara en gång. Framför allt, gallra inte i gam-mal skog, varnade Urban Nils-son. Avverka tidigare, låt inte träden bli för gamla, höga och stormkänsliga. Röj hårt, för att få träd som kan utveckla bra rotsystem så att de blir stabila.
— Plantera olika trädslag, rekommenderade Johan Bergh, forskningsledare vid SLU. Gör som börshajarna, ha en blandad portfölj. Av plantskog, ungskog gammelskog, tall, gran, björk, lärk.

Vintrarna blir troligen mildare och våtare. Men granen vill ha stadigt kallt och snö. I vinterregn och blåst tvättas ytskiktet på barren bort, de torkar lät-tare, faller av eller angrips av svampsjukdomar. Långa perioder med värme under vintern kan få vintervilan att släppa för tidigt med risk för alvarliga skador. Därför är vitryssar bra.

Text: Torgny Bergström

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb