Visst hopp om minskade barkborreskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Angripen skog. Foto: Bengt Ek.
Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3–4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand. Under 2019 fördubblades skadorna.

Annons
Annons

Det är svårt att göra  säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna väntas bli i år, enligt SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Men genom att undersöka granbarkborrens förökningsframgång kan man få en fingervisning om hur angreppen kommer att utvecklas framåt. SLU gör varje år sådana uppföljningar och den senaste rapporten visar att förökningen minskade kraftigt 2019, jämfört med 2018.

– Om vi får en normal sommar vädermässigt, utan extrem torka, talar det mesta för att skadorna inte kommer att fortsätta öka utan snarare minska i omfattning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har ovanligt stora populationer granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att vi därför kommer att få stora skador även i år, säger Martin Schroeder, professor på SLU och en av deltagarna i samverkansprojektet Stoppa borrarna, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Den viktigaste förklaringen till att granbarkborrarnas förökning minskade 2019 var att  fler barkborrar konkurrerade om samma träd, vilket resulterade i färre avkommor.  Granarna var heller inte lika stressade och mottagliga för angrepp som de var under den torra sommaren.

– Vi fortsätter nu arbetet i samverkansprojektet Stoppa borrarna och tar höjd för flera tänkbara scenarios framöver. Även om rapporten från SLU glädjande nog bedömer att det är mer sannolikt med en minskning av skadorna än en ökning, så kan vi ändå vänta oss en mycket allvarlig skadesituation även i år, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons