Visst hopp om minskade barkborreskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Angripen skog. Foto: Bengt Ek.
Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3–4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand. Under 2019 fördubblades skadorna.

Annons
Annons

Det är svårt att göra  säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna väntas bli i år, enligt SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Men genom att undersöka granbarkborrens förökningsframgång kan man få en fingervisning om hur angreppen kommer att utvecklas framåt. SLU gör varje år sådana uppföljningar och den senaste rapporten visar att förökningen minskade kraftigt 2019, jämfört med 2018.

– Om vi får en normal sommar vädermässigt, utan extrem torka, talar det mesta för att skadorna inte kommer att fortsätta öka utan snarare minska i omfattning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har ovanligt stora populationer granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att vi därför kommer att få stora skador även i år, säger Martin Schroeder, professor på SLU och en av deltagarna i samverkansprojektet Stoppa borrarna, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Den viktigaste förklaringen till att granbarkborrarnas förökning minskade 2019 var att  fler barkborrar konkurrerade om samma träd, vilket resulterade i färre avkommor.  Granarna var heller inte lika stressade och mottagliga för angrepp som de var under den torra sommaren.

– Vi fortsätter nu arbetet i samverkansprojektet Stoppa borrarna och tar höjd för flera tänkbara scenarios framöver. Även om rapporten från SLU glädjande nog bedömer att det är mer sannolikt med en minskning av skadorna än en ökning, så kan vi ändå vänta oss en mycket allvarlig skadesituation även i år, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

 

Publicerad:
 • Virkesstudion #45 – svensk skogsstrategi

  I dagens avsnitt träffar Virkesstudion personer som på olika sätt arbetar med den svenska skogsstrategin.
 • Annons
 • ”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

  SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
 • Äganderätten oroar mest

  Fler skogsägare än i fjol tror på ökade timmer- och fastighetspriser. Men äganderätten oroar allt fler, enligt Skogsbarometern.
 • Annons
 • Jenny Book

  Ny på jobbet: Jenny Book

  I april tog Jenny Book över ­kommunikationen på John Deere Forestry efter Dieter Reinisch som nu går i pension efter många år på företaget.
 • Frisk ask kartlagd

  I snart 30 år har askskottsjukan dragit fram som en löpeld över Europas askbestånd. Men vissa individer står emot. Nu har forskare funnit genetiska skillnader mellan motståndskraftiga och känsliga träd.
 • Annons