Virrigt värre på Wikipedia

3 oktober 2017 Tänker skogsbruket ta kål på tjädern? Den som kollar i Wikipedia kan lätt tro det: Fågeln får det allt svårare. Stora kalhyggen breder numera ut sig i stora delar av landet och den naturliga skogen har ersatts av artfattiga plantager. Fågeln är beroende av stor andel gammal tallskog, men skogar avverkas före 70 års ålder.

Å andra sidan står det samtidigt förvirrande att stammen betraktas som livskraftig.

I själva verket visar forskningen att tjäderstammen är större än man länge trott, att den inte är hotad och att ­tjädern trivs bättre i skog mellan 40 och 70 år än vad man anat. Kanske tidigare uppfattning beror på att man mest har letat i gammel­skog, att fågeln är vackrare att skåda där och lättare att jaga? Förresten är den genomsnittliga åldern för slutavverkning omkring 105 år.

Att Wikipedia sprider en konstig bild av det ena eller det andra är inget nytt. Till och med i Wikipedia själv kan man läsa mycket om uppslagsverkets svagheter: om vinklat innehåll, faktafel, problem med anonymitet, maktspel mellan intressen och bristande källkritik. Ändå är Wikipedia husbibel i snart sagt var mans hem. Även i mitt.

Många vill sprida sitt budskap i Wikipedia. Men med tanke på de stundtals virriga texterna undrar kan man undra om skogssektorn är ett undantag. Eller är det bara för få skogsmänniskor som på fritiden orkar kasta sig in i Wikipedias formuleringstvister och intriger? Som orkar ifrågasätta bilden att ”stora kalhyggen numera breder ut sig i stora delar av ­landet och den naturliga skogen har ersatts av ­artfattiga plantager”?

Det är dags att fler skogskunniga per­soner med inte­gritet ser över skogs­­orden och rättar fel och brister – utan att blunda för ­miljöproblemen. Kanske borde man till och med fylla på med de många skogsord som inte finns där. Varje dag letar svenska ­folket sanningen om skogsbruket i en ­haltande Wikipedia.

SKOGEN 9/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb